Processkranar för pappersindustrin

Processkranar för pappersindustrin

Tillförlitliga lösningar och processer

Kraven på processkranar är extra höga inom pappersindustrin. Dels gäller det att försörja pappersmaskinerna i våt- och torrområdena med hög tillförlitlighet samt att vara rustade för underhållsuppgifter. Dessutom måste pappersrullarna transporteras in och ut på ett skonsamt men effektivt sätt och med högsta precision. För dessa olika krav har vi utvecklat speciella lösningar som sörjer för stabila processer både i fabrik och lager.

Våra lösningar

 • Traverskranar för pappersmaskiner
 • Traverskranar för rullskärningsmaskiner
 • Automatiserade processkranar för lager för pappersrullar
 • Dator för lageradministration
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Traverskranar för pappersmaskiner och rullskärningsmaskiner

 • Tillförlitliga lyftlösningar för drift och underhåll (torr- och våtände??)
 • Säker hantering av fulla tambourer
 • Återföring av tomma tambourer till tambourlagret
 • Noggrann hantering vid montering och demontering av maskinvalsar
 • Hög flexibilitet för underhållsuppgifter genom extra vinkeltrallor med kompakt byggform och små sidomått
 • Ökad effektivitet tack vare lastberoende lyfthastigheter
 • Ökad säkerhet tack vare halvautomatiska förlopp med målpositionering

Automatiserade lager för pappersrullar

 • Specifika lösningar för mellan- och leveranslager
 • Hög säkerhetsstandard tack vare helautomatiska förlopp
 • Optimalt utnyttjad lageryta tack vare bikakekoncept som ger hög staplingstäthet
 • Materialskonande transport av rullar tack vare vakuumgripare för enstaka rullar
 • Mekanisk gripare som kan ta upp till fyra förpackade rullar i ett lyft
 • Hög processäkerhet tack vare tillförlitligt gränssnitt mellan lagerstyrningssystemet och kranstyrningen
 • Korta åtkomsttider för att underlätta hämtning just-in-time
 • Inga driftskostnader för gaffeltruckar i lagret
 • Minskade personalkostnader
 • Korta amorteringstider

Lagerstyrningssystem

 • Internt framtagna lagerstyrningssystem med kundspecifika optioner
 • Omfattande anläggningsvisualisering
 • Direkt support med lösningar för fjärrunderhållc
Användningsområden

Användningsområden

Hantering av fulla tambourer med två synkroniserade öppna lyftmaskinerier på 63 ton. Ökad flexibilitet med två vinkeltrallor för service och underhåll.

Ladda ner

Offertförfrågan

Offertförfrågan processkranar