Gör en intresseanmälan

Internkontroll/besiktning lagerinredningar

Internkontroll/besiktning lagerinredningar

Internkontroll/besiktning lagerinredningar

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av din arbetsgivare att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för lagerinredningar i form av till exempel pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ. Utbildningen riktar sig till dig som ska genomföra interna besiktningar i det egna företaget.

Kursens innehåll

 • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter tex. AML, AFS2006:4, AFS 2001:1, AFS 1981:14
 • Ställagelära
 • Standarder för lagerinredningar
  • SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll
  • SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
  • Samt övriga aktuella standarder
 • Vanliga skador och hur man bedömer dessa
 • Riskbedömningar
 • Planering, genomförande och uppföljning av utförda kontroller

Tidsåtgång heldag 08.00-16.00

Rekommenderad inköp av utbildningsmaterial innan kursstart: SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se