KBK Hängbanor

KBK Hängbanor

Lätta traverser ger golvfria materialtransporter

Våra skräddarsydda KBK-hängbanor ur vårt lättlastsystem KBK, ger optimala lösningar för linjära, golvfria transporter. Styrkan i telferbanan ligger i variationsrikedomen när det gäller olika utföranden.

Variationsrikedom i olika utföranden

 • Enkla, handmanövrerade rakbanor – kan även fås med aluminiumprofiler
 • Anläggningar med komplexa bansträckningar
 • Max last upp till 3 200 kg
 • Individuell sträckning genom raka sken- och kurvstycken, växlar och vändskivor
 • Direktförbindelse mellan upptagnings- och avlämningsställena genom reverseringsdrift eller rondelltrafik
 • Förutom manuell drift är även delvis eller helt automatiserade utföranden möjligt
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Hög flexibilitet

 • Exakt anpassning av skendragningen till de lokala förhållandena i en verkstad tack vare ett stort komponentprogram
 • Överfart till angränsande hängtraverser är möjligt via förreglingar

Stor mångsidighet

 • Är även lämplig som aggregathållare (t.ex. för provningsutrustningar, pneumatiska och eldrivna verktyg)
 • Säker medieförsörjning med hjälp av ett stort urval KBK-komponenter (kabelvagnar, slanghållare osv.)
 • För behovsanpassad transport av vätskor, tryckluft och energitillförselsystem till traverser och andra mobila energiförbrukare
 • Tvåbalksbanor som bärsystem för stela hanteringsutrustningar som exempelvis manipulatorer eller lyftaxlar
Användningsområden

Användningsområden

Förflyttad till rätt plats: transportlösningar för linjära förbindningar ur modulsystemet.

Tekniska data

Tekniska data

Ladda ner tekniska data för KBK Hängbanor

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: