Processkranar för bulkgods och återvinning

Processkranar för bulkgods och återvinning

Optimalt utrustade för extrema krav

I avfallsåtervinningsanläggningar, reservbränsleanläggningar, värmekraftverk och i cementindustrin är kraven på traverskranar särskilt höga. Värme, damm, aggressiva miljöer är några faktorer som måste bemästras. Våra processkranar är optimalt utrustade för dessa applikationer – och kan ställa upp med sina höga prestanda även här utan begränsningar.

Fördelar i korthet

 • Optimal anpassning för in- och utlastning till lager och silor: helautomatik; halvautomatik, manuell styrning
 • Laserstödd höjdmätning
 • Kan köra dygnet runt vid behov
 • Egen programvara för styrning och visualisering
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Tillförlitlighet och höga prestanda

 • Traverskranar gör det möjligt att utnyttja hela lagervolymen och att samtidigt lagra de mest varierande material
 • Kontinuerligt materialflöde tack vare konstant hög hanteringskapacitet
 • Materialtransporten sker utan onödig dammbildning – gripskopan öppnas först när den befinner sig direkt över avfallsfickan resp. det inlagrade materialet
 • I motsats till andra transportmedel: lagerhallar och silor kan tömmas helt och hållet

Avfallsåtervinningsanläggningar

 • Tömning av tippställen
 • Blandning av avfall
 • Kontinuerlig beskickning av förbränningsugnar
 • Bortforsling av slaggprodukter

Vedeldade kraftverk

 • Röjning av tippställen
 • Inlagring av bränsle
 • Beskickning av förbränningsugnar

Bulkgodslager

 • Inlagring av material
 • Tillredning av blandningar
 • Beskickning av förbränningsugnar

Hög flexibilitet

 • De mest varierande lösningar kan genomföras på kort tid genom anpassning av standardprogramvaran till individuella hanteringsuppgifter
 • Den erfarna personalen kan användas på bästa möjliga sätt tack vare helautomatiserad drift av krananläggningen

Klar visualisering

 • Visualiseringen styrs via tangentbord och mus
 • Statusmeddelanden
 • Grafiskt framställd anläggningslayout som visar de väsentliga gränssnitten mellan krananläggning och övrig maskinteknik
 • Åkrörelserna (x-, y- och z-axel) visas i rörelse
 • Nivåindikeringar för mottagningssilo och inmatningsficka (i mm)
 • Utvärdering av drifttider för alla drivningar: kran, tralla, lyftmaskineri
 • Intuitivt användargränssnitt: lagerinnehåll / driftinstruktion / visning av underhållsintervall
Användningsområden

Användningsområden

Helautomatiserad 11 tons processkran för in- och utlastning i ett råmateriallager i cementindustrin – inklusive dosering av tillsatser.

Ladda ner

Offertförfrågan

Offertförfrågan processkranar