För hårt ställda krav

Frekvensomriktare

Demags frekvensomriktare sörjer för att era motorer klarar det ni kräver. Med serierna Dedrive Pro och Dedrive Compact STO kan vi erbjuda lösningar för alla typer av drivningsapplikationer. Oavsett hur krävande de är.

Dedrive Pro och Dedrive Compact STO är frekvensomriktare som optimerar motorernas prestanda och gör det möjligt att reglera varvtalet steglöst. Därvid begränsas startströmmen samtidigt som motor och växel avlastas. På så sätt skonas och skyddas mekaniken (inklusive traversbalk och kranbana) och godset som transporteras.

Titta på alla prestanda och fördelar på produktsidorna. Övertygande fakta!