Ställagebesiktning

Ställagebesiktning

Hur ofta kontrollerar du pallställen?

Många av de lyftanordningar som Dematek utför service på finns i lagermiljöer och där används pallställage, eller pallställ som de även kallas. Till skillnad från en vanlig hylla så är pallställagen konstruerade för att tåla hög belastning, eftersom pallarna ofta väger mycket. Det är av samma skäl förstås viktigt att ställagen håller och att eventuella skador åtgärdas snabbt. Ett ställage som faller eller kollapsar kan skada både personal och annan utrustning.

Arbetsmiljöverket ställer i sin författning AFS 2006:04 tydliga krav på säker hantering av pallställage och enligt Svensk Standard (SS-EN 15635) måste ställage därför kontrolleras minst var 12:e månad.

Dematek utför ofta ställagebesiktning som en tilläggstjänst till den service vi gör av lyftanordningar. Bland annat kontrolleras deformationer på stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar och stag. Vi ser över säkerhetsdetaljer och vi påtalar eventuella brister och fel i ett detaljerat besiktningsprotokoll. Dessutom kan hjälpa er med att åtgärda dem.

Dematek säljer även skydd för pallställ som motverkar skada vid en eventuell påkörning av en truck. Mer information om våra påkörningsskydd hittar du här.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: