ANMÄL DIG TILL KURSEN

Lagring och hantering av kemiska produkter

Lagring och hantering av kemiska produkter

Lär dig lagra och hantera kemiska produkter!

Kursen ger deltagarna övergripande kunskaper om lagring och hantering av kemiska produkter, deras egenskaper och risker. Kursen ger insikt om nuvarande lagstiftning och ger större möjlighet att riskbedöma den egna hanteringen, minska risken för brand och explosion och att agera på rätt sätt vid eventuell incident och olycka. Många kemikalier är dessutom farligt gods som omfattas av olika krav beroende på typ och storlek vid transport.

Målgrupp

Kursen är lämplig för all personal som hanterar kemiska produkter.

I utbildningen lär du dig bland annat:

  • Lagstiftning om kemikalier och arbetsmiljö relevant för hanteringen
  • Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor och arbetsmiljö relevant för hanteringen
  • Annan lagstiftning
  • Krav på dokumentation på litiumbatterier
  • Risker och förebyggande åtgärder

Viktigt med rätt kunskap för att minimera olyckor

När olyckan är framme är det viktigt att veta vad man ska göra. Under kursen så tar vi upp många exempel på hur du hanterar kemikalier både förebyggande och i akut skede.

Vi erbjuder även andra kurser som kan kompletteras med denna utbildning.

Läs mer om vår kurs Klassificering och märkning av kemiska produkter.

Utbildningens upplägg

Kursen genomförs via teams eller i dina lokaler vid större grupp. Vi kan självklart företagsanpassa utbildningen.

Kursledare

Vi erbjuder EU certifierad säkerhetsrådgivare farligt gods, ADR-lärare, kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) och diplomerad hållbarhetsstrateg.

Utbildningsbevis

Digitalt utbildningsbevis/diplom

Tid

4 lektionstimmar

 

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN

    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se