Manöverdon DSE

Manöverdon DSE

Säker och ergonomisk styrning

För ergonomisk styrning av maskiner och lyftutrustningar är manöverdon DSE-10 perfekt. Dessa kabelbundna manöverdon används för att styra kättingtelfrar typ DC och lyftmaskinerier typ DH i applikationer med upp till tre axlar. Manöverdonet DSE-10 kan fås i två, tekniskt sett olika utföranden:

DSE-10-C/CS: Manöverdon för styrning av kättingtelfrar typ DC, trallor och kranar med innovativt `triState`-gränssnitt
Kan fås med 2-stegsknappar (C) eller med steglösa knappar (utförande CS)
DSE-10R: Manöverdon med CAN-bus-gränssnitt, förberett för säker styrning av DR-lintelfrar, trallor och särskilt DR-kranar med CAN-bus-baserad säkerhetsstyrning

Fördelar, oavsett utförande

 • Mycket ergonomisk design av manöverdonet för säker och bekväm hantering
 • Stöt- och slagtåligt hölje
 • Omfattande tillbehör för användning i tuff miljö och för skydd mot vätskor och aggressiva medier
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Produktfördelar

 • Operatören kan arbeta i en naturlig och bekväm ställning
 • Enkel och bekväm hantering tack vare ergonomiskt utformat hölje
 • Hög stöt- och slagtålighet tack vare ett hölje i högvärdigt termoplastiskt material
 • Ytterligare förbättrad stöttålighet genom elastisk gummikåpa (bumper)
 • Skyddsfodral av silikon för skydd mot abrasiva (slipande) ämnen och aggressiva kemikalier finns som tillval
 • Hög funktionssäkerhet tack vare svårantändligt, väder- och korrosionståligt hölje
 • Materialet i höljet är beständigt mot drivmedel, saltvatten, fett, olja och lut
 • Olika kabeltyper finns tillgängliga
 • Bärslang med bajonettkoppling och kabelsamlare för variabel inställning av kabellängden
 • Alternativ: 2TY-kabel med ingjutna dragavlastningslinor
 • 2-stegsknappar eller steglösa knappar för särskilt precis styrning vid applikationer med variabelt varvtal
Användningsområden

Användningsområden

Tillförlitlig funktion även i tuff arbetsmiljö.

Tekniska data

Manöverdon DSE-10C/CS

 • Ingen intern kabeldragning behövs i manöverdonet tack vare det inbyggda kretskortet med central anslutning (kontaktdon).
 • Höljet består av högvärdig termoplast med hög stöt- och slaghållfasthet.
 • Dubbelisolering enligt VDE 0100 del 410, avsnitt 6.2.
 • Manöverrörelse och -kraft enligt DIN 33 401, hållkraft < 8 N.
 • Kapslingsklass IP 65 enligt DIN VDE 0470 T.1 respektive EN 60 529.
 • Svårantändligt, väder- och korrosionståligt hölje.
 • Beständigt mot drivmedel, saltvatten, fett, olja och lut.
 • Extra tillbehör: Silikonmantel med exakt passning som skydd mot fukt och abrasiva (slipande) medier
 • Kompletta manöverdon DSE-10C/CS med best.nr är försedda med fördefinierade symbolskyltar
 • Symbolskyltar: självhäftande och slittåliga. Pilsymbolerna är utförda enligt FEM och ISO 15012

Manöverdon DSE-10R

 • För manövrering av lintelfer DR via CAN-bus-gränssnitt
 • Hölje och form lika DSE 10C/CS
 • DSE-10R i olika varianter med 2-stegsknappar eller med steglösa knappar för noggrann styrning av omriktarstyrda drivningar
 • Infrarött gränssnitt för servicetjänster
 • Integrerad display för visning av drift- och servicedata, t.ex.
  • Lastindikering inkl. lastproportionell balkvisning
  • Visning av lastreducering
  • Visning av universalutgångarnas kopplingslägen
  • Visning av trall- / kranval
  • Serviceintervall
  • Säkerhetsfunktioner
 • Ytterligare omfattande informationsmeny (t.ex. över återstående livslängd, basdata för telfer, felminne)
Ladda ner

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: