Om oss

Om oss

Världens största urval av lyftutrustning

Kunskapen, erfarenheten, servicenätverket, utbildningarna och samarbetet med några av världens ledande företag inom materialhantering. Hos Dematek står helt enkelt den bästa tekniken och de mest kompetenta personerna redo att göra dina arbetsdagar så smidiga som möjligt.

Hos Dematek arbetar idag totalt 160 personer. Det är allt från servicetekniker till konstruktörer som utvecklar, säljer, servar och installerar produkter för att hantera stora och små laster. Med över 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager finns inga problem. Bara lösningar. Genom indelningen av Sverige i fem olika regioner och representation på 28 orter finns alltid lösningen nära dig. Vårt huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm. Här sitter våra produktspecialister, konstruktörer och handläggare. Vi är givetvis ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 CERTIFIERADE. Här kan du även läsa mer om våran kvalitets- och miljöpolicy.

Dematek representerar idag Demag Cranes & Components, Brunnhuber och Nordgreif på den svenska marknaden. Kort sagt de bästa. Det garanterar att det vi levererar håller högsta kvalitet vad gäller teknik och hållfasthet. Som generalagent för Demag Cranes and Components har vi också tillgång till en tillverkare som satsar enorma summor i forskning och utveckling något du har glädje av i din verksamhet. Demags produkter uppfyller alla nationella och internationella säkerhets- & kvalitetskrav.

Trots en snart 100-årig historia är vår nyfikenhet på nya lösningar inom lyfttekniken större än någonsin. Till vår hjälp har vi inte bara tillgång till världens största urval av lyftutrustning. Våra konstruktörer, ingenjörer, utbildare och över 100 servicetekniker ser till att ta lyfttekniken till en högre nivå.

Generalagent för Demag Cranes & Components

Kan någon få Sverige att lyfta, så är det vi

Redan för 185 år sedan konstruerade Demag den allra första lyftanordningen. Idag har sortimentet vuxit till världsledande, och det är inte ovanligt att konkurrenterna försöker kopiera våra lösningar. Som generalagent är Dematek därför i den lyckliga situationen att vi kan erbjuda lyft var som helst. Tungt eller lätt. Högt eller lågt. Knepigt eller enkelt. Ingenting är omöjligt. Vi vill vara den självklara samarbetspartnern för såväl svensk industri som svenska konsulter.

Ledning

VD
Jonas Hörnfeldt

EKONOMICHEF
Joakim Planmo
joakim.planmo@dematek.se

HR-CHEF
Susanne Arnersten
susanne.arnersten@dematek.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Fredrik Boström
fredrik.bostrom@dematek.se

SERVICECHEF
Ulrik Rydström
ulrik.rydstrom@dematek.se

TEKNIKCHEF
Johan Granbom
johan.granbom@dematek.se

LEVERANS- OCH LOGISTIKCHEF
Sandra Eriksson
sandra.eriksson@dematek.se

KVALITETS- OCH MILJÖANSVARIG
Ida Pettersson
ida.pettersson@dematek.se

Kundanpassad organisation

Kundanpassad organisation

Vi kan lösa våra kunders lyftproblem, både praktiskt och tekniskt – oavsett var i landet behovet uppstår. Dematek har idag installations- och servicetekniker, kompetenta och erfarna säljare lokaliserade över hela landet.

Säkra och snabba leveranser

Säkra och snabba leveranser

Utöver serviceteknikernas rullande reservdelsdepåer, med de allra vanligaste reservdelarna, finns ytterligare möjligheter till snabba reservdelsleveranser från centrallagret i Huddinge eller något av lagren på våra regionskontor. Vid brådskande fall flyger vi in icke lagerförda delar från Europalagret i Tyskland.

Kvalitets- och miljöpolicy & ISO certifikat