Avtalsservice

Avtalsservice

Tryggare underhåll med avtalad leverans

Genom att teckna avtal om löpande, förebyggande underhåll så är du säker på att dina lyftanordningar alltid hålls i god trim. Vi planerar in ett regelbundet underhåll baserat på ert användande och era behov och du kan slappna av eftersom vi alltid prioriterar våra avtalskunder högst.

Vår avtalsservice bygger på tjänsten Förebyggande underhåll som du kan läsa mer om här. Jämfört med att köpa underhållsservice utan avtal så har man som avtalskund till Dematek flera fördelar:

  • Vi kan planera in våra servicebesök efter när de passar bäst i er verksamhet
  • Vi prioriterar avtalskunderna först ifall många vill ha service samtidigt och vi inte kan hjälpa alla på samma gång
  • Vi ger förtur till vår akutservice ifall något behöver åtgärdas direkt
  • Vi kan erbjuda rabatt på listpris

Som avtalskund har ni en servicetekniker som ni lär känna och som blir insatt i er verksamhet. Vi har kunder på 350 orter och en servicetekniker finns redo i närheten även av dig.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: