Konstruktion

Konstruktion

Ingen utmaning är för svår

När man köper en ny kran från Dematek så är konstruktion av kranen en självklar del av arbetet. Man behöver analysera den tänkta användningen, lokalen där den ska användas och många andra faktorer för att kranen som levereras ska bli perfekt anpassad för ändamålet. Därför har vi Sveriges mest erfarna och kompetenta teknikavdelning.

Men även när det handlar om att renovera och modernisera en befintlig kran så finns det ofta behov av kompetens och erfarenhet inom konstruktion. Det är till exempel inte ovanligt att man samtidigt genomför en ombyggnad av kranen och då närmar sig projektet det som krävs för att konstruera en helt ny kran.

Hos Dematek finns konstruktörer inom alla de tekniska fält som behövs för att bygga eller bygga om en kran. Med vår specialisthjälp kan du konstruera det du behöver och som inte finns på hyllan.

En vanlig situation där våra tjänster inom konstruktion kommer till nytta är i form av en förstudie inför en eventuell investering. Den visar vad som är möjligt och rimligt utifrån vad man önskar uppnå och ger en grund för att kunna fatta ett genomtänkt beslut.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: