ANMÄL DIG TILL KURSEN

Lyftutbildning repetition (webb)

Lyftutbildning repetition (webb)

Flexibel och pedagogisk webbutbildning

Lyftutrustning och trygga lyft är Demateks kärnkompetens. Denna teoretiska webbutbildning och framtagen med fokus på pedagogik och att användarvänlighet och innehåller bl.a. filmer, interaktiva moduler, kunskapstest och möjlighet att ställa frågor till våra instruktörer.

Se mer om vårt pedagogiska koncept i filmen nedan.

Säkerhet i fokus

Tyvärr sker fortfarande ett stort antal lyftrelaterade tillbud och olyckor. Oftast beror det på bristfällig riskbedömning, felvalda och felanvända lyftredskap eller otillräcklig kommunikation mellan lastkopplare, signalman och kranförare. Det är därför av yttersta vikt att säkerställa att alla medarbetare har rätt kompetens och rätt att använda kranar – och ansvaret för detta ligger ytterst hos arbetsgivaren.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till medarbetare arbetar med lyftanordningar, som exempelvis lättlastsystem, större traverser eller svängkranar – och som genomfört en grundutbildning med både teori och praktik tidigare. Vår rekommendation är att repetitionsutbildningen genomförs efter tre år från att grundutbildningen genomfördes.

För medarbetare, såväl nya som erfarna som inte tidigare genomfört en grundutbildning rekommenderar vi vår lyftutbildning med både teori och praktik, , läs mer här .

Flexibel och genomarbetad webbutbildning

Denna utbildning är webbaserad och deltagaren genomför den i eget tempo. Utbildningen är framtagen tillsammans med experter på digital pedagogik med stort fokus på användarvänlighet.

Pris

Pris 2000 kr per person för enskilda deltagare.

 

Modern lärplattform

Lätt att komma igång, att navigera i utbildningen samt att pausa och fortsätta vid senare tillfälle

Film + interaktivitet + text

Utbildningen är framtagen av våra experter på digital pedagogik och kombinerar film, text och interaktiva moduler

Quiz + kunskapsprov

Korta quizar efter varje kapitel för att repetera innehållet samt ett sammanfattande kunskapsprov i slutet av utbildningen där deltagarens nyvunna kompetens säkerställs

Support från instruktörer

Om du har frågor eller kör fast så kommer du lätt i kontakt med våra instruktörer via mail eller genom vår lärplattform

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis kommer både i digital version och som traditionellt plastkort

Dator, mobil eller surfplatta

Genomför den teoretiska delen i det tempo som passar dig på dator, mobil eller surfplatta

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN
    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se