Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll minimerar risk för olyckor och avbrott

Det förebyggande underhållet kan jämföras med den service som bilverkstaden gör på din bil. Genom att löpande och regelbundet gå igenom lyftanordningen så säkerställer man att den fungerar som den ska och man upptäcker eventuella brister tidigt så att man hinner åtgärda dem innan det blir farligt.

Vid ett servicebesök går vi igenom din anordning och utför åtgärder som smörjning av linor, linledare, kuggdrev och kätting med mera. Om något behöver repareras eller bytas ut så påtalar vi det och ger dig ett konkret förlag på hur det kan ordnas. Varje servicebesök dokumenteras i en tydlig rapport.

Det förebyggande underhållet ska inte förväxlas med inspektioner, som genomförs av företag som Kiwa Inspecta, Dekra och g-ACK. Deras roll motsvarar Bilprovningens och handlar om att hitta fel och brister som behöver åtgärdas. Med ett förebyggande underhåll så slipper man sådana prickar i protokollet.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: