Gör en intresseanmälan

KIKA Krananvändare i kärntekniska anläggningar

KIKA Krananvändare i kärntekniska anläggningar

KIKA Grå, Grön och Gul

Vi på Dematek är mycket stolta över att vara en av få i Sverige som tillhandahåller lyftsäkerhetsutbildningar för kärnkraftsindustrin. KIKA-utbildningen är den utbildningsnivå som krävs för att arbete med lyft i Kärntekniska anläggningar.

 

KIKA Grå

Grundutbildningkursen ger kunskap om vilka lagar, föreskrifter och standarder som reglerar lyft. Kursen ger också insikt om arbetsuppgifter och olika funktioner inom lyftarbete. Kursen är en förutsättnng för att gå KIKA Grön.

Denna kurs rekommenderas för personer i arbetsledning för lyft.

 • Kurstid 4 timmar
 • Examinering skriftligt prov
 • Ger ingen behörighet för att utföra lyft

 

KIKA Grön

Utbildning, för Lastkopplare, signalerare, lyftledare. Förkunskaper KIKA Grå. Kursen vänder sig till de som skall arbete som lastkopplare, signalerare och lyftledare samt köra mindre lyftinrättningar och laster upp till 3 ton. Kursen är en förutsättning för KIKA Gul utbildning, d.v.s. utbildning till traversförare.

 • Kurstid 16 timmar varav ca. 8 timmar praktik
 • Examinering med skriftligt och praktiskt prov
 • Behörighet att vara lyftledare, lastkopplare, signalerare samt köra kran och laster med max last 3 ton
 • Repetitionskrav vart 5:e år

 

KIKA Gul

Utbildning för traversförare med grundbehörighet. Förkunskaper: KIKA Grå och KIKA Grön, Kursen vänder sig till den som skall köra travers i kärnkraftverk med viss begränsning. Kursen är en förutsättning för vidare tilläggsbehörigheter såsom ladda bränsle, personlyft m.m.

 • Kurstid 16 timmar varav ca. 8 timmar praktik
 • Examinering med skriftligt och praktiskt prov
 • Behörighet att köra traverskran på kärnkraftverk med begränsning för bränslekörning, personlyft m.m.
 • Repetitionskrav vart 5:e år

Kontakta oss för mer information på 010-202 35 00 eller utbildning@dematek.se

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se