Gör en intresseanmälan

Föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara  

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om brandfarlig vätska och brandfarlig gas för att kunna arbeta som föreståndare med det ansvar som det innebär. Utbildningen är lämplig för alla som ska arbeta som Föreståndare Brandfarlig vara och som ska ha kunskap om lagring och hantering av den brandfarlig vätska och brandfarlig gas som företaget hanterar.  

 Ur dagordningen kan nämnas

 • Begreppet Brandfarlig vara och föreståndarens roll och ansvar 
 • Lagstiftning om Brandfarliga och Explosiva varor relevant för hanteringen 
 • CLP förordning 1272/2008/EG Kunna läsa och förstå Produktmärkning 
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska Arbetsmiljörisker och de delar som är relevanta för hanteringen 
 • Säkerhetsdatablad enligt REACH Förordningen 1907/2006/EU Kunna läsa och hitta nödvändig information på produkter som hanteras. 
 • Egenskaper och Risker 
 • Åtgärder vid olycka och incident 

Utbildningsmål

Kursdeltagare skall efter avslutad utbildning ha skaffat sig goda kunskaper om Brandfarlig vara och kunna arbeta som Föreståndare med det ansvar som det innebär. Utbildningen ska ge eleven ökade möjligheter att på företaget fungera väl i rollen som Föreståndare. 

 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor – Föreståndarkrav 

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Behöver ni hjälp på företaget med speciella uppgifter inom detta område hjälper vi gärna till. 

Kurslängd ca 8 timmar.

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se