ANMÄL DIG TILL KURSEN

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Lär dig klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP!

Kursen ger grundläggande kunskaper kring lagstiftning om klassificering och märkning av kemiska produkter enligt CLP (Classification, Labelling and Packaging) förordningen 1272/2008/EG. Kursdeltagare ska efter avslutad utbildning ha skaffat sig goda kunskaper om produktmärkningens uppbyggnad och innehåll för att med stöd av lagstiftningen kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i produktmärkning enligt CLP förordningen.

Källa: Kemikalieinspektionen, Exempel på CLP Produktmärkning

Målgrupp

Kursen är lämplig för alla som behöver kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i produktmärkning enligt CLP och de som utfärdar produktmärkning. Det kan vara miljösamordnare, kemikalieansvarig, arbetsmiljöingenjör, inköpare och miljö- och hälsoskyddsinspektör.

I utbildningen lär du dig bland annat:

  • Begreppet kemiska produkter
  • Lagstiftning kring kemiska produkter
  • CLP förordning 1272/2008/EG
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker
  • Produktmärkning enligt annan lagstiftning

Viktigt med rätt kunskap

I Sveriges miljöbalk (1998:808)  2 § hänvisar man till ”att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”

Vi har även andra kurser som är bra för din verksamhet om du håller på med kemiska produkter.

Lär dig att lagra och hantera kemiska produkter

Utbildningens upplägg

Kursen kan genomföras på plats hos oss, i era lokaler eller via Teams.

Kursledare

EU certifierad säkerhetsrådgivare farligt gods, ADR-lärare, kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) och diplomerad hållbarhetsstrateg.

Utbildningsbevis

Digitalt utbildningsbevis/diplom.

Tid

2 heldagar (16 utbildningstimmar)

 

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN

    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se