Gör en intresseanmälan

Fallskydd

Fallskydd

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas

Rätt fallskyddsutbildning gör att både du och de runtomkring dig kan känna sig säker. Dematek erbjuder grundkurs i fallskydd samt kurs för arbete på mobil plattform.

Fallskydd grundkurs

Vad säger lagen?

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. Det kan göras kollektivt med räcken eller personligt med fallskyddsutrustning. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att informera sina arbetstagare om riskerna på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Arbetstagaren är skyldig att anmäla brister i säkerheten till närmaste chef.

Vad är personligt fallskydd?

När kollektiva skyddssystem inte är möjliga på en arbetsplats krävs ett personligt fallskyddssystem. Denna utrustning är utformad så att den säkrar en person till en förankringspunkt och på så sätt förhindrar eller stoppar upp ett fall på ett säkert sätt. Utrustningen ska vara så bekväm att användaren kan bära den under en hel arbetsdag. Utrustningen ska inte vara i vägen och i möjligaste mån vara ett stöd.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1990:12 Ställningar, 3 §
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som ansvarar för, hanterar och/eller använder fallskyddsutrustning i ditt arbete. Även arbetsmiljöombud/skyddsombud och arbetsledare som kommer i kontakt med fallskyddsutrustning har stor nytta av utbildningen.

Kursen omfattar

 • Skyldigheter och rättigheter
 • Olyckor som ägt rum
 • Aktuella lagar och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Fallteori
 • Personlig fallskyddsutrustning (selar)
 • Glidlåssystem
 • Räddning och evakuering
 • Underhåll och dokumentation
 • Praktiska övningar

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Kurslängd

8 timmar.

Fallskyddsutrustning

Dematek erbjuder ett brett sortiment av fallskyddsutrustning för försäljning.

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00
eller på utbildning@dematek.se

Skotta säkert

Skotta säkert

Skotta säket är vår påbyggnadsutbildning för dig som gått grundutbildningen i fallskydd. Snöskottning från tak är ett riskfyllt arbete där snö och is kan rasa ner från taket och orsaka allvaliga olyckor.
Ett företag som åtar sig att skotta snö från hustak ska agera utifrån sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och upprätta en skriftlig riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01, 8 §. Läs mer om säker snöskottning i Arbetsmiljöverkests PDF ADI660 som återfinns här nedan under download.

Kursinnehåll

 • Lagar och normer
 • Arbetsplanering
 • Risker
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Självsäkring vid arbete på höjd
 • Räddning av nödställd
 • Suspension trauma
 • Säkerhet på tak
 • Säkerhet på gatan
 • Metoder – Verktyg – Rutiner
 • Kunskapsprov

Tidsåtgång 4 timmar

Ladda ner

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se