Gör en intresseanmälan

Lärarledd traversutbildning med säkra lyft

Lärarledd traversutbildning med säkra lyft

Lärarledd lyftutbildning med säkra lyft

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap till exempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar. Utbildningen tar cirka 8 timmar. 

Utbildningens längd påverkas av:

 • Tidigare erfarenheter
 • Antal redskapens som operatören behöver känna till
 • Den riskanalys som ligger till grund för vilken nivå av utbildning som krävs för den arbetsplats där lyften skall ske.

Viktiga frågor:

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om säkerhetsföreskrifter, daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, säker lastkoppling och körning mm?

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll, kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för förare, lastkopplare, kontrollant och signalman.

Utbildningens omfattning:

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkoppling, Arbetsvinklar
 • Körövning
 • Examinering

 

Kontakta oss så går vi gemensamt igenom era förutsättningar och behov.

utbildning@dematek.se

010-202 35 00

Att ha rätt lyftutbildning

Att ha rätt lyftutbildning i bagaget kan vara A och O

Att ha rätt lyftutbildning i bagaget kan vara A och O för dig som operatör av en lyftinrättning men också för de människor som vistas runtomkring. Människor ska inte behöva riskera att skadas, än mindre att dö, i jobbet. Ska vi närma oss det målet, måste fler ute på arbetsplatserna engagera sig i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I alla typer av företag eller verksamheter kan en eller flera personer göras ansvariga för en inträffad olycka. Inom allt säkerhetsarbete är dock företagets vilja att genomföra det helt avgörande.

De allra flesta olyckorna i samband med lyftoperationer orsakas av bristfällig riskbedömning, felvalda och felanvända lyftredskap samt otillräcklig kommunikation mellan lastkopplare, signalman och kranförare det är därför viktigt att se till att du/ni är rätt utbildad.

Oavsett om det är en traversutbildning, mobila arbetsplattformar eller fallskydd- Dematek har utbildningen för dig!

Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning (endast som webbutbildning)

Kursen ger en repetition av de teoretiska kunskaperna för att kunna hantera kranar, traverser och lyftdon. Utbildningen uppfyller kraven i AFS 2006:6 och SS-ISO 9926-1 samt SS-ISO 23853.

Ett traverskort utfärdat av oss gäller i 5 år därefter kan du förnya det genom att gå vår repetitionsutbildning
Läs mer och anmäl dig till helt digitala repetitionsutbildning här

Ladda ner

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se