Brett hjulprogram för varierande behov

Hjulblocksystem och hjulsatser

Våra hjul och hjulblocksystem är moduluppbyggda och konstrueras och tillverkas för de mest varierande användningar. De används i oräkneliga mobila utrustningar och system – antingen som enskilda komponenter eller kompletta åkenheter.

Våra hjul har hög tillförlitlighet och lång livslängd i den dagliga driften. Dessutom är underhållsbehovet minimalt. Enkel montering och uppriktning, gynnsamma byggmått och ett stort antal monteringsmöjligheter gör våra hjulsystem extra kostnadseffektiva. Det breda programmet av hjulblock täcker även hjullaster upp till 60 ton. På våra produktsidor presenterar vi prestanda och alla fördelar!