Livslängdsanalys

Livslängdsanalys

En livslängdsanalys visar hur gammal din kran är. Egentligen.

De flesta av oss tänker på livslängd i termer av år. Att en lyftanordning ska hålla i till exempel 10 år eller 20 år. Men verkligheten för lyftanordningar är inte så enkel, utan livslängden påverkas i hög grad av hur den används i förhållande till vad den är konstruerad för. Med en livslängdsanalys får du reda på hur gammal din kran egentligen är – anordningens tekniska livslängd.

En lyftanordning som hela tiden lyfter sin maximala vikt uppnår sin maximala livslängd betydligt fortare än en likadan anordning som enbart lyfter halva vikten. Även antalet lyft – hur ofta kranen lyfter – påverkar livslängden liksom hur väl du tar hand om kranen i vardagen. Har ni ett välfungerande löpande underhåll? Har det gjorts någon generalöversyn? Och hur har ert felavhjälpande underhåll – reparationer av lyftanordningen – sett ut under åren? Det är bara några exempel på sådant som du behöver ha med i en livslängdsbedömning.

Hur genomförs en livslängdsanalys?

Med tanke på alla faktorer som påverkar livslängden är det ingen en enkel sak att beräkna hur gammal din kran egentligen är. Det är där vi på Dematek kommer in i bilden. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att göra livslängdsberäkningar.

Vissa delar av vår livslängdsanalys vilar på teknisk information om kranen – dokumentation, journaler med mera. Andra delar handlar om att förstå hur den har använts, exempelvis drifttid, förändringar av kranen och haverier som skett under årens lopp. Datainsamlingen kompletterar vi sedan med intervjuer med kranförarna – de som använder kranen i vardagen. Utifrån all denna information genomför vi sedan en mätning och beräkning av kranens tekniska livslängd.

Varför gör man en livslängdsanalys?

En livslängdsanalys görs först och främst för att garantera verksamhetens säkerhet. Det är viktigt att veta om lyftanordningen har uppnått sin maximala tillåtna livslängd eller om den kan jobba på ett tag till. Skulle kranen ha uppnått sin maximala tekniska ålder är du enligt lagar och regler skyldig att göra en konditionsanalys med felsökning för att få fortsätta använda kranen. Livslängdsanalysen kan även vara en del i bedömningsunderlaget vid en eventuell renovering eller ombyggnad.

Livslängdsbedömning för äldre kranar

För äldre lyftanordningar kan vi ofta avgöra om den passerat sin livslängd utan att behöva genomföra en omfattande livslängdsanalys. Om du har en äldre kran och undrar över dess livslängd är du välkommen att kontakta oss så kan vi snabbt ge dig råd om hur du bör göra.

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: