Enbart certifierade servicetekniker

Enbart certifierade servicetekniker

Branschens mest ambitiösa utbildningsprogram

Hos oss får du alltid tillgång till välutbildade servicetekniker som jobbar utefter de lagar och krav som finns. Till skillnad från många andra länder i Europa så finns i Sverige inga kompetenskrav på servicetekniker för lyftanordningar. Vi tycker det är konstigt och därför har vi själva infört en egen, intern certifiering. Certifieringen innebär en återkommande utbildning av samtliga servicetekniker på Dematek och innehåller fyra delar:

1. Måsteutbildning

Här ingår elsäkerhetsutbildning, utbildning för att köra kran och mobila plattformar, heta arbeten med mera. Utbildningen är delvis beroende på vilken typ av lyftutrustning man har som specialitet.

2. Produktutbildning

Den självklara, löpande utbildningen för servicetekniker i produkternas tekniska uppbyggnad och reparationsmetoder.

3. Kundspecifika utbildningar

Det kan t.ex. gälla att jobba vid spår (tågmiljö).

4. Allmänna kurser inom lyftteknik

Grundläggande lyftdonsutbildning.

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: