Generalrenovering

Generalrenovering

Istället för att köpa nytt

Kranar och andra lyftanordningar åldras och slits, precis som annan teknisk utrustning. Ofta ändras användningen med tiden och man lyfter kanske tyngre laster och gör fler lyft per dag än man tänkte sig från början. Med tiden tar kranens tekniska livslängd slut och man ställs inför frågan ifall man ska köpa nytt eller renovera och modernisera.

En generalrenovering genomförs oftast i anslutning till en konditionsanalys. Analysen visar vad som behöver åtgärdas för att lyftanordningen ska kunna användas även i fortsättningen och med den som utgångspunkt kan man avgöra när det är ett mer attraktivt att renovera än att bygga en helt ny kran.

Men en generalrenovering handlar ofta inte enbart om att byta ut vissa utslitna delar, utan även om att modernisera anordningen och att utnyttja nya tekniska lösningar där de kan bidra.

För att en generalrenovering ska bli framgångsrik krävs därför gedigen kunskap och erfarenhet om både äldre och nyare komponenter och hur de samverkar. Man har även nytta av en partner som förstår er situation och som kan ge goda råd om vilken väg man bör gå.

Dematek har 100 års erfarenhet av både konstruktion, renovering, modernisering och ombyggnad av kranar. Därför kan du alltid lita på att en generalrenovering av er anordning blir väl genomtänkt. Tack vare vårt omfattande servicenät kan vi även erbjuda våra kunder hjälp från en lokal representant under rådgivningen och genomförandet och som vid behov kan få stöd av ett av våra globala kompetenscentra.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: