Permanentmagneter

Permanentmagneter

Säkert grepp, oavsett miljö

Våra permanentmagneter är universella lastupptagningsdon för alla magnetiserbara laster. De kan användas i olika arbetsmiljöer, både i produktions- och monteringssammanhang liksom ute i det fria. Överallt där de används kännetecknas de av tillförlitlighet och säkerhet.

Ytterligare fördelar

 • Spänningsoberoende drift
 • Sex storlekar för laster på mellan 150 kg och 2 000 kg
 • Kan användas för både runt och plant material
 • Ingen restmagnetism
 • Spakmanövrering med inbyggd säkring
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Produktfördelar

 • Låga driftkostnader
 • Hög säkerhet
 • Kan användas överallt, oberoende av nätström
 • Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
 • Ingen restmagnetism
 • Litet underhållsbehov
Användningsområden

Användningsområden

Kan användas överallt, oberoende av nätström.

Tekniska data

Tekniska data

 • Oberoende av extern strömmatning
 • Polerna är inte magnetiska
 • Position ”I”: magnetiska fältlinjer leds via polerna genom lasten – magneten är aktiv
 • I position ”0”: magnetpolernas ytor är neutrala – magneten är frånkopplad
 • Lyftmagnet, tillverkad av standardiserade komponenter
 • Internt magnetsystem bestående av ett roterande magnetsystem, magnetkropp och magnetpoler.
Ladda ner

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: