Automatisk Krok

Automatisk Krok

Skaderiskerna minskar dramatiskt

Gigasense Automatiska Krok kopplar, säkrar och släpper automatiskt. Skaderiskerna minskar därmed dramatiskt. Ingen behöver uppehålla sig i de farliga områdena där i- och urkrokning sker.

Ett nytt koncept som sparar tid och ökar säkerheten

Alla lyftarbeten med kran eller travers kan hanteras på ett säkert sätt att föraren själv. Föraren sköter i- och urkrokning direkt från sin förarplats. Gigasense Automatiska Krok finns i 6 storlekar, från 2 till 27 ton. Den är enkel att använda, är gediget byggd och är synnerligen tillförlitlig.

Så fungerar Gigasense Automatiska Krok

Den automatiska kroken består av krok, kåpa och länk. Den smidda kroken, kåpan och länken är tillverkade av högvärdigt stål. Olastad, dras den fjäderbelastade kroken mot kåpan i öppnat läge, klar för ikrokning i slinga, ögla eller liknande. När den automatiska kroken är ikrokad, säkras kroken med hjälp av fjäderspänningen, och säkringsspärren låses automatiskt. Kroken förblir säkrad även om vikten försvinner från kroken. Det gör att man säkert kan sätta ner lasten för att exempelvis justera en slinga. Säkringen öppnas efter lastarbetet genom att man sänker kroken så mycket att den övre länken lutar ca. 60 grader i förhållande till kåpan. När spärren öppnas, vrids kroken till det öppna utgångsläget. Lasten krokas av, och den automatiska kroken är redo för ännu ett lyft.

Applikationer för Gigasense Automatiska Krok

Sprängmattor, rör, pumpar, maskiner, gastuber, storsäck och vanliga lyftarbeten.

Fakta

 • Den Automatiska Kroken finns i 6 storlekar mellan 2 och 27 ton.
 • Den Automatiska Kroken är utprovad och godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 • Typiska applikationer är
 • Spängmattor
 • Rör
 • Pumpar
 • Maskiner
 • Gasflaskor
 • Storsäck
 • Vanliga lyftarbeten
Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: