Gör en intresseanmälan

Lagring och hantering av Litiumbatterier

Lagring och hantering av Litiumbatterier

Lagring och hantering av Litiumbatterier

Litiumbatterier finns överallt i vardagen som batterier i utrustning, bilar och som lösa batterier. Antalet olyckor med brand och explosion ökar och vi har kunnat läsa nyheter om exploderande mobiler, giftig rök från brinnande elbilar och hur överhettade batterier börjat brinna.

Denna kurs ger deltagarna övergripande kunskaper om Litiumbatterier och deras egenskaper och risker. Den ger insikt om aktuell lagstiftning och ger större möjlighet att riskbedöma den egna hanteringen, minska risken för brand och explosion samt att agera på rätt sätt vid eventuell incident och olycka. Litiumbatterier är Farligt Gods som omfattas av olika krav beroende på typ och storlek vid transport. Kursen är lämplig för alla som ska arbeta med Litiumbatterier och som behöver ha kunskap om lagring och hantering av de Litiumbatterier som finns i verksamheten.

 

Utbildningsformat

Distans- eller klassrumsutbildning om ca 4 timmar.

 

Exempel av utbildningens innehåll

 • Genomgång av olika typer av Litiumbatterier
 • Egenskaper och risker med Litiumbatterier
 • Lagstiftning om Brandfarliga och Explosiva varor och Arbetsmiljö relevant för hanteringen
 • Annan lagstiftning
 • Krav på dokumentation på Litiumbatterier
 • Brand i Litiumbatterier – nuvarande erfarenheter och konsekvenser
 • Förebyggande åtgärder och åtgärder vid olycka och incident

Regelverk

Utdrag ur Lag 2010:1011 1 § om brandfarliga och explosiva varor:

Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion.

 

Behöver ni hjälp i verksamheten med speciella uppgifter inom detta område hjälper vi gärna till. Kontakta oss för mer information på 010-202 35 00 eller utbildning@dematek.se

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se