ANMÄL DIG TILL KURSEN

Gashantering

Gashantering

Med vår utbildning i gashantering skapar du en trygg verksamhet!

Minimera risker och olyckor

Ge rätt förutsättningar för dina medarbetare och skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Den här kursen ger dig både kunskaper i gällande lagstiftning samt förebyggande arbete.

Målgrupp

Kursen är lämplig för alla som ska arbeta med brandfarliga gaser, oxiderande gaser, giftiga gaser, hälsofarliga gaser, frätande gaser och kvävningsframkallande gaser. Kursen är även lämplig som fördjupning för föreståndare brandfarlig vara som behöver ha kunskap om lagring och hantering av den brandfarlig gas som företaget hanterar.

I utbildningen lär du dig bland annat:

 • Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor relevant för hanteringen
 • Annan lagstiftning
 • CLP förordning 1272/2008/EG Kunna läsa och förstå produktmärkning
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker och de delar som är relevanta för hanteringen
 • Säkerhetsdatablad enligt REACH Förordningen 1907/2006/EU Kunna läsa och hitta nödvändig information på produkter som hanteras.
 • Egenskaper och risker/riskbedömning
 • Tillståndskrav
 • Lagring och hantering
 • Förebyggande åtgärder

Viktigt med rätt kunskap för att minimera olyckor

Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning ha goda kunskaper om hantering av gas och kunna arbeta säkert i verksamheter där det finns gas  eller flera olika typer av gaser.

 

Utbildningens upplägg

Kursen kan genomföras i lokaler hos oss, i dina lokaler eller via Teams.

Kursledare

Vi erbjuder EU certifierad säkerhetsrådgivare farligt gods, ADR-lärare, kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) och diplomerad hållbarhetsstrateg.

Utbildningsbevis

Digitalt utbildningsbevis/diplom.

Kurstid

6-8 lektionstimmar

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN

  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se