Service & tjänster

Håller du din lyftutrustning i toppform?

Dematek utvecklar, säljer, installerar och underhåller produkter och lösningar för att lyfta och hantera så väl stora som små laster. Våra kunder finns bland alla typer av företag inom Svensk näringsliv och industri. Leveranserna kan variera i omfattning från en liten kättigtelfer till installationer av stora automatsystem. Oavsett leveransomfång är vårt mål att alltid kunna föreslå rätt teknisk lösning i varje enskilt fall och att underhålla utrustningen efter installation.

Serviceförfrågan

Gör din serviceförfrågan

Förfrågan gäller följande:

Genom oss får du tillgång till ett nätverk av välutbildade och kompetenta servicetekniker. Vi monterar, reparerar, servar och bygger om alla fabrikat av lyftutrustningar, lyftredskap, lyftdon, drivsystem, elutrustningar och manöverutrustningar.

Kort och gott: med vår kranservice håller du din lyftutrustning i toppform!