Gör en intresseanmälan

Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning för dig med personalansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har den kompetens som behövs för att lyftutrustningen ska användas på ett tryggt och säkert sätt. Genom att gå ansvarsutbildning får du som har personalansvar full koll på vad som gäller, och kan på så sätt minimera risken för incidenter och olyckor med traverser, truckar och annan lyftutrustning som tyvärr sker ute på företagen idag.

För att körtillstånd ska kunna utfärdas måste den dokumenterade utbildningen omfatta gällande lagar och föreskrifter, användning och kontroll. Målet är att utföra riskbedömning, införskaffa lämpliga redskap, veta vilket underhåll och vilka kontroller som krävs samt att utfärda körtillstånd.

Vår ansvarsutbildning lämpar sig för alla med någon form av personalansvar – från VD till produktionschef, UH-chefer, HR, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud. Kursen går igenom allt du behöver veta om vilka lagar och regler som gäller samt vad de innebär.

Vi har valt att dela in den här kusen i fyra kategorier: en mer allmän ansvarsutbildning, en med inriktning på lyft, en med inriktning truck och en med inriktning för arbete på hög höjd.

Ansvarsutbildningen omfattar

 • Arbetsmiljölagen och ansvar
 • Aktuella AFS
 • Standarder och normer
 • Riskanalys
 • Handhavande och kontroller
 • Olyckor och tillbud

 

Vi går igenom ovanstående delar genom exempel med traverser, truckar, mobila arbetsplattformar och fallskyddsutrustning.

Examination

Kursdeltagaren examineras genom teoretiska prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg för genomförd ansvarsutbildning.

Utbildningsformat – 2 versioner

 • Distansutbildning: 4 timmar, innehåller valda moduler
 • Klassrumsutbildning: 8 timmar, mer djupgående innehåll

 

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00

Eller maila oss: utbildning@dematek.se

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se