Gör en intresseanmälan

Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning för dig med personalansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs och vet vad som måste iakttas för att säkerställa riskfri användning av utrustningen. Ett faktum som alla inte är medvetna om.

För att körtillstånd ska kunna utfärdas måste den dokumenterade utbildningen omfatta gällande lagar och föreskrifter, användning och kontroll. Målet är att utföra riskbedömning, införskaffa lämpliga redskap, veta vilket underhåll och vilka kontroller som krävs samt utfärda körtillstånd.

Vi har valt att dela in den här kusen i fyra kategorier; en mer allmän ansvarsutbildning, en med inriktning på lyft, en med inriktning truck och en med inriktning för arbete på hög höjd.

Utbildningen riktar sig mot chefer, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud. Kursen går igenom vilka lagar och regler som gäller samt vad de innebär.

Utbildningen omfattar

 • Arbetsmiljölagen och ansvar
 • Aktuella AFS
 • Standarder och normer
 • Riskanlys
 • Handhavande, kontroller
 • Olyckor och tillbud

Ovanstående belyses i exempel med traverser, truckar, mobila arbetsplattformar och fallskyddsutrustning.

Examination

Kursdeltagaren examineras genom teoretiska prov.
Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Utbildningsformat, 2 versioner

 • Distansutbildning, 4 timmar, innehåller valda moduler
 • Klassrumsutbildning, 8 timmar, mer djupgående innehåll

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se