Hyresförfrågan

Hyresförfrågan

Vill du hyra dina produkter?

Dematek Rental ger dig möjlighet att långtidshyra din lyftutrustning istället för att köpa den. Största fördelen ligger i att man slipper binda kapital i ett stort maskininköp. Härnäst kommer fördelen med att alltid ha en fungerande utrustning. Servicen ingår i Rentalavtalet.

Dematek erbjuder alltså svenska företag de lyftanordningar de behöver, med tillhörande service och underhåll, till en attraktiv månadskostnad. Man kan naturligtvis fortfarande köpa det man behöver. Rental är bara ett alldeles nytt sätt att få det man behöver – utan kapitalbindning och kontantinsats.

Så här inleds ett finansieringsavtal

För att Rental ska ge maximal utdelning för våra kunder, måste vi tillsammans identifiera behovssituationen. En intressant frågeställning är naturligtvis vad man tjänar på att hyra, i stället för att äga. En annan är frågan om driftsäkerheten. Men det finns annan intressant information som talar för eller kanske emot att hyra. Hur förändras likviditeten? Kan företaget utvecklas snabbare med Rental? Ju mer vi vet om kundens nuvarande situation och planer, desto pricksäkrare kan vi anpassa Rentalavtalet.

Hur står sig finansiering jämfört med köp?

Företag med god likviditet och låga kostnader kanske ska köpa sin utrustning. Men inte alldeles säkert. Ofta är kalkylerna uppåt väggarna, med fel avskrivningstid, fel kapitalbelopp, fel ränta och med gamla värden på service-, administrations- och övriga kostnader. Dessutom har man ofta gömda servicekostnader. Kolla får du se. Det är faktiskt så att man ofta jämför äpplen med päron. Lägg härtill en smula osäkerhet inför vad ett hyresavtal kan ge. Sanningen är att de flesta företag skulle kunna glädja sig åt en helt annan finansiell rörelsefrihet med hyrda maskiner i sina lokaler.

Vårt finansieringsutbud

I princip kan du från och med nu glömma alla nya investeringar i lyftanordningar. Dematek Rental är det nya sättet att få tillgång till den lyftutrustning du behöver – utan att köpa den. Rentalsystemet omfattar Demateks standardsortiment av fabrikatet Demag.

Vi har valt att erbjuda våra kunder finansiering i två former:

1. Finansieringsavtal där servicen ingår

När du hyr din utrustning hos oss ligger det i både ditt och vårt intresse att den fungerar störningsfritt så därför erbjuder vi att all service och underhåll av utrustningen ingår under hyresperioden. Din betalning för hyran sker månadsvis.

2. Finansieringsavtal där både service och slitdelar ingår

I detta alternativ ingår förutom service och underhåll av lyftutrustningen även de slitdelar som kan komma att behöva bytas ut under hyresperioden. Vilka dessa är varierar med utrustning och driftsvillkor och specifieras i samband med tecknande av atal.

Vem passar finansieringslösning bäst för?

Det unika med att hyra, är att stora maskinparker genererar fler fördelar, mindre bekymmer och fördelaktigare ekonomi än enstaka maskininköp. Om man jämför med att köpa motsvarande utrustning. Det är alltså alltid fördelaktigare med Rentalavtal, om man värdesätter fortsatt god likviditet, bibehållen rörelsefrihet och bekymmersfri produktion.

Kom i håg att Rental i princip passar alla, för alla typer av utrustning. Det går nämligen att skräddarsy lyftutrustningen och avtal nästa hur som helst som TRAVERS, KÄTTINGTELFER eller SVÄNGKRANAR för att bara nämna några exempel.

Dematek Rental hjälper företag att koncentrera sig på att göra det man är bäst på.

Intresserad av mer information?

För första gången är det nu möjligt att hyra all tänkbar lyftutrustning utan att investera ett öre. Då är det också självklart att du har en rad frågor om hur det skulle bli för just er att hyra istället för att äga. Ring oss så ska vi ge dig alla de svar du behöver.

Dematek AB
Box 5560
140 07 HUDDINGE
Telefon 010-202 35 00
rental@dematek.se

Förfrågan om finansiering

Vad är du intresserad av att hyra?

    Förfrågan gäller följande produkter: