Mer om modernisering & ombyggnad

Mer om modernisering & ombyggnad

Även nya produkter åldras

Nya kranar och komponenter konstrueras enligt den modernaste tekniknivån och väljs utifrån respektive krav. Men även nya produkter åldras. Dessutom kan kraven förändras under driftstiden och nya tekniska lösningar erbjuda ökad tillförlitlighet och säkerhet. Väljer ni att modernisera er utrustning förlängs dess effektivitet även efter flera års drift.

Tillverkarkompetens och erfarenhet

Som en av marknadens ledande tillverkare har vi lång erfarenhet av modernisering och ombyggnad av kranar. Vi har stor kunskap när det gäller konstruktion av kranar. Därför kan du alltid lita på att en modernisering av er utrustning blir väl genomtänkt. Tack vare vårt omfattande servicenät kan vi även erbjuda våra kunder hjälp från en lokal representant under rådgivningen och genomförandet och som vid behov kan få stöd av ett av våra globala kompetenscentra.

Ytterligare fördelar

 • Ökad hanteringskapacitet
 • Anpassning till nya applikationskrav
 • Kontinuerligt säkrad driftberedskap
 • Ökad säkerhet
 • Pålitlig reservdelsförsörjning

Öka prestanda

Vårt specialistteam anpassar er anläggning optimalt till framtidens krav. Oavsett om det gäller att öka prestandanivån, införa extra funktioner och användningsområden eller att förlänga livslängden. För detta ändamål använder vi era befintliga resurser och uppdaterar alla relevanta komponenter till senaste tekniska nivå.

Exempel på moderniseringar

 • Anpassning av bärlasten till förändrade eller utökade uppgifter
 • Optimering av lyft- och åkhastigheter för lyftanordningar, kranar och trallor
 • Kontroll av anläggningens statik? och uppmätning av kranbanorna
 • Modernisering av styrningen för ökad manövreringskomfort
 • Optimering av drivningstekniken för säkra och precisa åkrörelser och positionering
 • Ökning av hanteringshastigheten för kortare arbetscykler

Anpassning av applikationskraven

Ändras kraven för er krananläggning, bekymrar vi oss om de anpassningar som behövs.
Oavsett om anläggningen ska flyttas eller om produktionsprocessen ska ändras. Oavsett om enstaka komponenter behöver bytas, komplettering av fler funktioner göras eller hela krananläggningen moderniseras.

Exempel på moderniseringar

 • Optimering av förloppen för ökade hastigheter i anläggningen och ökad effektivitet
 • Anpassning av spårvidden
 • Flyttning av anläggningar
 • Anpassning till nya realiteter – demontering, transport, modifiering, montering och idrifttagning
 • Anpassning av lastupptagningsdon vid ändrade krav för kranen
 • Montering av (krönta) vågutrustningar för ökad säkerhet för operatörerna, anläggningen och lasten

Säkra driftberedskapen

För att tillgängligheten i er anläggning ska säkras rekommenderar vi att alla relevanta parametrar övervakas löpande. Exempelvis går det att i god tid registrera när användningstiden för ett lyftmaskineri närmar sig slutet och genom en generalöversyn eller modernisering kan man förlänga livslängden väsentligt. Allt för att behålla anläggningens värde och undvika produktionsbortfall vid ej planerade stilleståndstider.

En modernisering innebär

 • Fastställande av återstående livslängd
 • Inplanering av stilleståndstider i god tid för underhåll eller modernisering
 • Byte av enstaka komponenter för att säkerställa anläggningens säkerhet och tillgänglighet
 • Beaktande av aktuella normer och direktiv
 • Byte av förslitningsdelar i tid så att stillestånd i anläggningen undviks
 • Förlängd drifttid styrks med motsvarande certifikat
 • Funktionskontroll av alla anläggningsparametrar för fastställande av anläggningens status
 • Utbildning av fackpersonal i anläggningens handhavande

Öka säkerheten

Endast om er anläggning har rätt säkerhetsteknisk utrustning garanteras att alla lagstadgade föreskrifter följs. Effektivt och tillförlitligt, våra specialister utvecklar individuella koncept för anläggningar som arbetar under särskilda omgivningsbetingelser för optimalt skydd av anläggningarna, operatörerna och lasterna – där naturligtvis nödvändiga säkerhetsföreskrifter följs (t.ex. BGV D6).

Exempel på moderniseringar

 • Överlastskydd
 • Lastspektrummätare för att fastställa återstående livslängd enkelt och noggrant
 • Områdesförregling för att identifiera och köra förbi hinder
 • Optisk och mekanisk distanshållning för kranar och trallor
 • Genomfartsstyrning vid portar för säker övergång mellan inomhus- och utomhusområden
 • Förreglingar mellan kranar och maskiner
 • Serviceplattformar för kranbalkar för att underlätta underhållet
 • Ändlägesbrytare för lyftrörelser och löpvagnar
 • Hydraul- och gummibuffertar för kranbanor och löpvagnsbalkar
 • Helautomatisering och halvautomatisk styrning

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

  Markera de tjänster du är intresserad av: