Kranbanemätning

Kranbanemätning

Rullar det på enligt plan?

Kranbanan är den räls som en travers rörs sig längs och det är viktigt att banan inte är skev eller skadad. Om kranbanan av någon anledning ändrats sedan den monterades så medför det nedsatta köregenskaper och lägre tillgänglighet. En annan effekt kan vara snabbare förslitning av hjulen. Endast en korrekt kranbana med rätt krangeometri kan säkerställa köregenskaperna och minimera risken för driftstopp.

Undvik därför onödiga driftsstopp genom kontroll av din kranbana. Förhindra kostsamma reparationer och att olyckor inträffar genom att tidigt upptäcka skador som kan åtgärdas innan något allvarligt sker. Att regelbundet mäta sin kranbana ger bästa förutsättningen för en felfri drift och därmed maximal produktionssäkerhet.

Dematek genomför mätningar av kranbanan för att avgöra ifall den behöver justeras och vad som i så fall behöver åtgärdas. Vi använder oss av den senaste tekniken med lasermätare för att säkerställa både snabbhet och precision. Se vår video om kranbanemätning med hjälp av lasermätare.

Läs gärna mer om hur en av våra kunder använt sig av Demateks kranbanemätningar i vår kundtidning Dematek Outlook.

Gör en intresseanmälan

 

 

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

Markera de tjänster du är intresserad av: