Gör en intresseanmälan

Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar

Utbildning i mobila arbetsplattformar minskar olyckor och slitage

Behövs det utbildning?

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Bristande kunskap och felaktig hantering är ofta orsaken. Med vår utbildning lär ni, eller era medarbetare, er att hantera mobila arbetsplattformar för att minska antalet olyckor/tillbud och onödigt slitage på material. Att man tidigare har använt mobila arbetsplattformar i arbetet betyder inte att man känner till alla riskmoment, förebyggande underhållspunkter och säkerhetsföreskrifter enligt Arbetsmiljölagen. Vi utbildar enligt SS-ISO 18878:2004 samt liftläroplanen LLP.

Syftet med LURs verksamhet

Liftutbildningsrådet (LUR) som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR:s syfte är att utforma en branschgemensam läroplan och riktlinjer för utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar. Upprätta ett system med frivilliga auktoriserade liftutbildare och fastställa villkor för dessa. I övrigt verka för förbättringar avseende arbetsmiljö, handhavande och maskinkännedom avseende mobila arbetsplattformar.

Grundläggande liftutbildning

Liftläroplanen LLP beskriver vad en grundläggande liftutbildning bör innehålla. Den grundläggande utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk del med avslutande prov. Den grundläggande utbildningen kan antingen genomföras som LLP Basutbildning eller LLP Begränsad utbildning.

LLP Basutbildning

LLP Basutbildning ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna. LLP Basutbildning ger operatören behörighet att arbeta med liftar av typ A1, A2, A3 och B1, B2, B3.
LUR rekommenderar LLP Basutbildning till liftoperatörer som vill ha förutsättning att kunna välja rätt typ av lift för aktuell arbetsuppgift.

Exempel: En liftoperatör som arbetar inom byggindustrin.

Kursinformation

Maskinintroduktion

Efter att liftoperatören genomgått en grundläggande liftutbildning enligt LLP, i form av Basutbildning eller Begränsad utbildning, ska en maskinintroduktion genomföras varje gång faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell. En maskinintroduktion innebär att den redan utbildade liftoperatören blir visad liften av en annan utbildad liftoperatör som är väl förtrogen med den specifika liftmodellen.

Hänvisningar

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

Kursen omfattar

 • Skyldigheter och rättigheter
 • Olyckor som ägt rum
 • Aktuella lagar och föreskrifter
 • Klassindelning av mobila arbetsplattformar
 • Konstruktion och funktionssätt
 • Nödsänkning
 • Underhåll och dokumentation
 • Praktiska övningar

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett kursbevis.

Kurslängd

8 timmar.

Giltighetstid är 5 år

Repetitionsutbildning

Efter 5 år är det dags att förnya sin utbildning och där är tidsåtgången enligt Liftutbildningsrådet (LUR) 4-8 timmar och dessa genomförs enligt standarder samt läroplan.

Mobilplattformar till utbildning

Grupp A: Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastenstyngdpunkt alltid
är innanför stjälpningskanterna.

Grupp B: Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt kan
komma utanför stjälpningskanterna.

Typ 1: Körning är endast tillåten med Mobilplattformen i dess transportläge.

Typ 2: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på chassit.
(Liftar av kategori 2 är inte så vanligt förekommande och generellt kan sägas att de
endast används av specialistföretag.)

Typ 3: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en kontrollplats på
arbetsplattformen. Anmärkning: Typ 2 och 3 kan kombineras

Ladda ner

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se