Halvportalkranar EHPE, ZHPE upp till 50 ton

Halvportalkranar EHPE, ZHPE upp till 50 ton

Halvportalkran – istället för traverskran

För mångsidig och kostnadseffektiv hantering

Våra halvportalkranar har flera fördelar, både ekonomiskt och tekniska. De passar perfekt där installationen av en traverskran skulle vara för kostsamt eller inte alls möjligt av byggnadstekniska skäl. De är även en idealisk utökning av den interna logistiken.

Fördelar med EHPE, ZHPE

 • Kan användas som enbalks eller tvåbalks halvportalkranar
 • För hallar eller utomhus
 • Max last upp till 50 ton
 • Med kabelbunden styrning eller radiostyrning
 • Kan även utrustas med 2 lyftmaskinerier eller 2 trallor
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Hög kostnadseffektivitet

 • Effektiv lösning på det verksamma arbetsplanet
 • Höga prestanda, även i små utrymmen

Kundspecifik installation

 • Som enbalks halvportalkranar för upp till 12,5 ton maxlast (spårvidd upp till 30 m)
 • Som tvåbalks halvportalkranar för upp till 50 ton maxlast (spårvidd upp till 35 m)
 • För användning i hallar eller utomhus
 • Idealisk utökning av den interna logistiken
 • Alternativt med kabelbundet manöverdon eller radiostyrning
 • Kan även utrustas med 2 lyftmaskinerier eller 2 trallor
Användningsområden

Användningsområden

Två tvåbalks halvportalkranar ZHPE med en lintelfer DR-Pro på en vridbar tralla för in- och utlastning av stålplåtar i ett utomhuslager.

Offertförfrågan

Offertförfrågan travers