LKVX Överlastskydd

LKVX Överlastskydd

Överlastskydd gör din travers säkrare

Konstruerad för användning i explosiva miljöer

LKVX överlastskydd är konstruerad för användning i potentiellt explosiva miljöer. Den är lätt att montera, man gör inga förändringar på lyftmaterialet.

Lämpar sig mycket väl för traverskranar, containerkranar och vid godshantering där eventuell överlast inte är känd.

Funktionen i LKVX

LKVX fästs i fast part i lyftutrustning eller kran. Linan gör en liten böj mellan två hjul och kläms fast av käftarna. Linan tenderar att räta ut sig när den belastas. Vikten på linan blir en kraft på käftarna som överförs till dragstången. Vid ett förinställt värde triggar dragstången en mikrobrytare och en krets öppnas/slutes.

Fjäderdelen i lastcellen är i spänning vilket begränsar dragstångens rörelser till de sista 25% av full last. För bästa möjliga precision är LKVX utrustad med härdade hjul med noga utformade linspår. För att garantera korrekt passning till lindiametern, är hjulen och den klämmande käftarna utformade med linspår med 4 mm intervall. Hjulen skall inte ses som hjul, utan snarare som rörliga stödpunkter, eftersom den perifera rörelsen på hjulen vid full last på linan endast rör sig om cirka 0,6 mm (inklusive linans töjning).

Korrosionsskydd

LKVX är helkapslad. Samtliga instrument tryckprovas. LKVX har skyddsklass IP 67 enligt IEC 60529. Den är förzinkad och gulkromaterad på utsidan. Lagren i hjulen är smorda och tätade med O-ringar. Om LKVX skall användas i mycket korrosiv miljö kan den levereras polyesterlackad.

Säkerhet med LKVX

Överlastskyddet ingår inte direkt i linsystemet och påverkar därmed inte lyftutrustningen. Låsningen förhindrar att obehörigar påverkar inställningen av mikrobrytaren. Trots de förändringar som normalt sker i linans diameter, kan LKVX behålla inställningen på brytaren även om man monterar en ny lina.

LKVX är helt tät och därmed skyddad mot damm, smuts, fukt, kyla och andra miljöförhållanden. Den kraftupptagande enheten består av speciellt tillverkade koniska brickor som motstår utmattningsskador. Det går inte att överbelasta fjäderbrickorna. LKVX kan tillfälligt överbelastas med 100% utan att repeternoggrannheten påverkas.

Anslutningar för LKVX

Mikrobrytaren har alternativa anslutningar. Om LKVX används som överlastskydd skall man alltid använda funktionen ”normalt stängd”. Mikrobrytaren har självrensande, guldpläterade kontakter i silver, lämpliga för användning vid låga spänningar och strömstyrkor.

Skillnaden i brytpunkt mellan stigande och sjunkande last är 5 till 8%. Hysteresen är lägre vid lättare last och något högre vid tyngre last. För att undvika att brytare och kontaktorer står och slår om lasten börjar att svaja kan man ansluta ett fördröjningsrelä som fördröjer lyftarbetet något.

Montering av LKVX

Montera LKVX direkt på den statiska linan nära förankringspunkten eller nära ett brythjul. Linan behöver inte demonteras. Justera mikrobrytaren med den medlevererade nyckeln.

LKVX levereras normalt med injusterad mikrobrytare. Använd en summer för att kontrollera inställningen. LKVX ansluts elektriskt, exempelvis till styrkretsen för lyftrörelsen eller till övre gränslägesbrytaren. Kontrollera med en känd vikt och justera vid behov. Säkra inställningen med låsklämman och det medlevererade hänglåset.

Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

    Förfrågan gäller följande produkter: