Dedrive Pro

Dedrive Pro

Frekvensomriktare Dedrive Pro – kraftfull upp till 560 kW

Våra frekvensomriktare Dedrive Pro är kraftfulla komponenter på mellan 1,5 och 560 kW för nät mellan 380 och 690 V. De är lösningen för ett stort antal behov och har sin givna plats i industrin. Vi har utvecklat intelligenta kranfunktioner för särskilda krav som bland annat:

 • Steglösa rörelser för åk-, lyft-, vrid- och svängapplikationer
 • Effektprogram med sju storlekar
 • Ytterligare användningsområden tack vare utökade tillvalsmöjligheter
 • Levereras även som kompletta applikationskomponenter
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Produktfördelar

 • Simultan styrning av flera drivningar
 • Idealiska accelerations- och bromsförhållanden
 • Hög säkerhet: STO (Safe Torque Off) – finns som tillval för alla storlekar
 • Vid behov kan märk-effekten? överskridas kortvarigt
 • Speciella kranfunktioner
 • Nätdrossel och nätfilter (tillval) är alltid integrerade
 • Enkel installation och enkelt underhåll

Utökningar som tillval

 • Utförande IP 55 i krävande omgivningar (upp till storlek R6)
 • Växling mellan två olika applikationer med hjälp av parametersatsomkoppling
 • Teknik med optiska ledare för snabb systemkommunikation med flera omriktare
 • Integrerad varvtals- och vridmomentövervakning
Användningsområden

Användningsområden

Frekvensomriktare för mycket höga krav – upp till 560 kW motoreffekt.

Tekniska data

Hårdvara

 • Motoreffekter på 1,5 – 560 kW
 • Märkspänning: 380 – 415 V, 380 – 500 V, 525 – 690 V (+/-10 %)
 • Överlasttålighet 1,5 gånger under 60 s
 • Kortslutnings- och jordfelssäker utgång på motorn
 • CE-, CSA- och UL-godkännande
 • Integrerad nätdrossel
 • Integrerad bromschopper
 • Utvärdering av motortemperaturvakt
 • Kapslingsklass? IP 55 upp till storlek R6 (tillval)
 • Master-/slaveoption (optiska ledare, tillval)
 • Integrerat nätfilter (tillval)

Tillvalsfunktioner

 • Kommunikationsmoduler för fältbussanslutning
 • Kompletteringsmoduler för utökning av antalet styringångar/-utgångar samt pulsgivarutvärdering
 • Extern termistorutvärdering??
 • Manöverenhet för parametrering och idrifttagning
 • Motorpotentiometer via manöverenhet
 • PC-mjukvara DriveWindow för bekväm parametrering och diagnos samt visualisering

Mjukvara

 • Reglering av motorer med cylindrisk rotor eller rotorförskjutning
 • Automatisk parameteridentifiering
 • Direkt vridmomentreglering med/utan pulsgivare för snabb utstyrning av belastningsväxlingar
 • Varvtals- och vridmomentövervakning
 • Specialfunktion för ryckfri acceleration
 • Två omkopplingsbara datasatser (t.ex. styrnings-, ramp- eller motoromkoppling)
 • Aktiveringstyper börvärdesminne??, börvärdessteg?? (4 steg) och analog bipolär/unipolär
 • Programmerbara joystickkurvor
 • Lastberoende varvtal vid drift av lyftmaskineri vid fältförsvagning (”effektoptimering”)
 • Lastkollektivberäkning (även varvtalsberoende)
 • Varvtals- eller vridmomentreglering
 • Master-slave-funktion, elektronisk växel- och lägesreglering
 • Intelligent bromslogik för bromsövervakning genom utvärdering av motsvarande återkopplingskontakter
 • Omfattande diagnosfunktioner

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: