Riskanalys

Riskanalys

Hur trygg är din lyftmiljö?

En trygg lyftmiljö är alltid i fokus hos Dematek. Lyft av tunga saker är alltid förknippat med vissa risker för till exempel lasttapp eller klämning. Det är viktigt att förstå vilka de riskerna är och på vilket sätt man ska hantera dem för att förhindra olyckor.

Vid en analys av riskerna med och runt en lyftanordning så är det inte enbart själva anordningen som är i fokus, utan även miljön och arbetsplatsen runtomkring. Man bedömer också hur lyftanordningen används i vardagen.

Med hjälp av vår riskanalys identifierar du de risker som finns och du får tydliga förslag på hur de bör förebyggas. Vi rekommenderar alla att genomföra riskanalyser för alla kranar och andra lyftanordningar man har.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: