UNDVIK OLYCKOR OCH AVBROTT

Underhåll & felavhjälpning

Grunden i en trygg, säker och fungerande lyftmiljö är att utföra löpande underhåll av sina lyftanordningar så att de håller längre och så att man tidigt upptäcker problem. När fel och brister upptäcks så ska de åtgärdas så snart som möjligt. Dematek hjälper er att hantera era lyftanordningar på ett professionellt sätt. Vår breda kompetens och nät av servicetekniker i hela landet gör att vi kan hjälpa alla, från de med enstaka telfrar till de med stora processkranar.

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av:

    Genom oss får du tillgång till ett nätverk av välutbildade och kompetenta servicetekniker. Vi monterar, reparerar, servar och bygger om alla fabrikat av lyftutrustningar, lyftredskap, lyftdon, drivsystem, elutrustningar och manöverutrustningar.

    Kort och gott: med vår kranservice håller du din lyftutrustning i toppform!