ANMÄL DIG TILL KURSEN

Säkerhetsdatablad enligt REACH

Säkerhetsdatablad enligt REACH

Med vår utbildning i Säkerhetsdatablad ger du din verksamhet rätt förutsättningar!

Rätt information skapar en trygg verksamhet!

Kursen ger grundläggande kunskaper om lagstiftning av kemiska produkter och en genomgång av säkerhetsdatabladets uppbyggnad. Målet med utbildningen är att deltagaren med stöd av lagstiftningen ska kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i säkerhetsdatablad enligt REACH förordning 1907/2006/EU. Du kommer även att kunna utfärda säkerhetsdatablad.

Den 1 januari 2021 ändrades kraven på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad.

Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med 1 januari 2023 ska följa det nya formatet och därför är det viktigt att du förnyar dina kunskaper. 

säkerhetsdatablad

Målgrupp

Kursen är lämplig för de som ska tillgodogöra sig säkerhetsdatablad eller de som utfärdar säkerhetsdatablad. HSE personal, arbetsmiljöingenjörer och alla som använder, lagrar eller transporterar kemikalier.

I utbildningen lär du dig bland annat:

  • Begreppet kemiska produkter
  • Lagstiftning kemiska produkter
  • REACH förordning 1907/2006/EU Bilaga II säkerhetsdatablad
  • CLP förordning 1272/2008/EG kunna läsa och förstå produktmärkning
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om hygieniska gränsvärden

Viktigt med rätt kunskap för att minimera olyckor

Det finns både lagstiftning och rekommendationer i miljöbalken och arbetsmiljöverkets föreskrifter kring vad som krävs för att skydda människors hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Med kunskaper inom säkerhetsdatabladets uppbyggnad så ger du din verksamhet rätt förutsättningar.

 

Utbildningens upplägg

Kursen kan genomföras i lokaler hos oss, i dina lokaler eller via Teams.

Kursledare

Vi erbjuder EU certifierad säkerhetsrådgivare farligt gods, ADR-lärare, kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) och diplomerad hållbarhetsstrateg.

Utbildningsbevis

Digitalt utbildningsbevis/diplom.

Kurstid

2 dagar, 16 lektionstimmar.

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN

    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se