Linkraftgivare (LKVE/i)

Linkraftgivare (LKVE/i)

Skyddar mot överlast

LKVE är en kraftgivare och kan levereras för krafter upp till 16 ton i enkel linpart. Den kan användas med linor upp till 44 mm i diameter. Tillsammans med en CSM-enhet eller annan elektronisk enhet är LKVE lämplig som överlastvakt/lastvakt/kranvakt/lastbegränsare eller som brytare för slak lina i lyftutrustning. LKVE kan användas i system som överlastskydd och lastindikering för en eller flera lyft.

Funktionen i LKVE

Det elektroniska systemet för skydd mot överbelastning, LKVE består av en kraftgivare med förstärkare samt en elektonisk signalprocessor. Kraftgivaren LKVE monteras på stillastående linpart. Linan gör en liten böj mellan två hjul och kläms fast av käftarna. Linan tenderar att räta ut sig när den belastas och skapar en kraft som överförs till lastcellen. Lastcellen i LKVE ger en signal som motsvarar kraften på lastcellen. Signalen förstärks och konverteras till 4-20 mA. Den standardiserade signalen (4-20 mA) medger att man kan ha ett avstånd mellan sändare och elektronisk enhet på upp emot 500 m.

Säkerhet med LKVE

LKVE påverkar inte lyftutrustningen och är inte en aktiv del av den. Tack vare konstruktionen på de klämmande käftarna påverkas mätvärdena inte av den förändring i lindiameter som alltid sker efter en tids drift. I system med en elektronisk enhet fungerar LKVE i felsäkert läge. Det innebär att alla fel (linfel, kortslutningar, etc) gör att apparaten växlar till läge för överlast. LKVE kan överbelastas mekaniskt med 100% utan att det påverkar noggrannheten i mätningarna.

LKVE mätsignal

LKVE ger en utsignal på 4-20 mA, som är motståndskraftig mot störningar. Utsignalen 4-20 mA kan ha seriella motstånd upp till 250 Ohm och signalkabeln kan därför vara upp emot 500 m. Kabeln, 4 x 1,5 mm², levererar spänning till lastcellens förstärkare och retursignalen till den elektroniska enheten.

Fakta

 • Kapacitet:
  LKVE kan levereras för laster upp till 16 ton.
 • Lindiameter:
  Upp till 44 mm.
 • Montering:
  LKVE monteras direkt på linan på några minuter.
 • Noggrannhet vid överlast:
  LKVE kan tillfälligt överlastas med 100% utan att det påverkar noggrannheten.
 • Upprepningsbarhet:
  LKVE har en upprepningsbarhet på 0,1-1,5%
 • Linjär avvikelse:
  0-4,5% beroende på linans skick och egenskaper.
 • Skyddsklass:
  IP 67 enligt IEC 529.

 

Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: