E-balancer upp till 160 kg

E-balancer upp till 160 kg

Ergonomisk millimeterpositionering med E-balancer

Demag E-balancer är utvecklad för hantering av känsliga komponenter och för att positionera detaljer med extremt hög noggrannhet. E-balancer tjänar som operatörens förlängda arm och arbetar mycket säkert och ergonomiskt. Den är det idealiska verktyget för speciella användningsområden där en last måste hanteras med millimeterprecision.

Fördelar i korthet

 • Speciella driftlägen för hantering och positionering av laster
 • Intuitiv styrning av lyft- och sänkrörelser utan någon knapptryckning
 • Ergonomiskt handtag för bekväm manövrering
 • Robust teknik för industriella krav
 • Hög säkerhet tack vare permanent lastövervakning
 • Servicevänlig tack vare plug & play-anslutningar
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Unikt användarvänlig

E-balancerns drivningsteknik tillåter höga manövreringshastigheter vilket ger optimal hantering. Operatören får här effektiv hjälp av två unika driftlägen:

 • Lastupptagningsläge

Lyft och förspänning av lastupptagningsdonet: Lasten kan t.ex. tas ut ur en spännchuck utan att den sjunker eller åker upp för snabbt. Både fixturer och maskiner skyddas samtidigt då balancern lyfter med en fördefinierad kraft.

 • Positioneringsläge

Hög säkerhet och precision vid positioneringsförlopp då ev. okontrollerade laströrelser förhindras.

Bekväm

Lasthanteringen styrs bekvämt med manöverhandtaget D-grepp i läge “Greppmanövrering“. Kopplar man om till “Lastmanövrering“ kan lasten fångas upp och föras direkt med lätta impulser.

Säker

E-balancern sörjer för att lasten kan bromsas säkert. Automatiska övervakningsfunktioner som gränsbrytare och lyftkraftsbegränsare finns integrerade. Lasten hålls säkert, även vid ett strömavbrott.

Ergonomisk

Med hjälp av E-balancern kan man utforma en arbetsplats på bästa ergonomiska sätt. Kraftbesparingen E-balancern ger gör arbetet mindre tröttsamt och minskar därmed risken för skador och sjukskrivningar.

Ekonomisk

E-balancern drivs endast med elektrisk ström och med hjälp av plug & play-anslutningarna går det snabbt att få den driftsklar. Någon kostsam installation eller underhåll av en extra medieförsörjning behövs inte.

Universell användning

E-balancern är utrustad med en snabbkoppling för att lastupptagningsdonet ska
kunna anslutas snabbt och säkert. Förutom en rad standardiserade moduler som lastkrokar, låd- eller rundgodsgripare kan man även använda individuellt anpassade lastupptagningsdon.

Servicevänlig

God överblick över anläggningen: Statusmeddelanden via 7-segmentsdisplay i höljet och manöverenheten. Valda parametrar kan lagras som en datasats på en PC. Tack vare denna möjlighet kan man enkelt ladda ned parametrarna i en utbytesenhet eller i nya
enheter när jämförbara arbetsplatser utformas.

Användningsområden

Användningsområden

Tyngdlös hantering och positionering.

Tekniska data

Tekniska data

Användningsspecifika parametreringar via terminal / PC

 • Lyfthastigheter (min/max)
 • Acceleration / retardation:
 • Ramper för start / stopp (stigning / slutvärde)
 • Hastighetsbegränsning
 • Min. och max. vridmoment för balansdrift
 • Funktionsbeläggning för knapparna
 • Lastbegränsning
 • Lagring av parametrarna som datasats på en PC

Ladda ner tekniska data för E-balancer.

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: