Demag Lintelfer DH upp till 100 ton

Demag Lintelfer DH upp till 100 ton

En telfer från Demag med teknik för extrema krav

Våra telfrar i DH-serien kan användas i många olika sammanhang. Både som tralla på en kran eller en enkelbana, men även i stationär drift. De utmärker sig genom speciella tekniska egenskaper som möjliggör tillförlitlig lasthantering, även vid extrema krav. Tack vare bromsmotorer med rotorförskjutning i kombination med mekanisk kryplyft erbjuder de särskilt höga inkopplingsfrekvenser och -tider. I förbindelse med den välbeprövade kontaktorstyrningen säkerställer DH-maskinerierna en tillförlitlig drift även i tuffa miljöer med höga omgivningstemperaturer, kraftig dammbildning och aggressiv atmosfär.

Ytterligare fördelar

 • Tre storlekar för maxlaster upp till 100 ton
 • Krokvägar upp till 104 meter
 • Speciellt försiktig positionering med mekanisk kryplyft
 • Linutloppet kan väljas i godtycklig riktning
 • Vridstyv ram, öppen på alla sidor – kan skruvas fast på varje sida

Underhålla din lyftutrustning med Dematek Service

Grunden i en trygg, säker och fungerande lyftmiljö är att utföra löpande underhåll av sina lyftanordningar så att de håller längre och så att man tidigt upptäcker problem. När fel och brister upptäcks så ska de åtgärdas så snart som möjligt. Dematek hjälper er att hantera era lyftanordningar på ett professionellt sätt. Vår breda kompetens och nät av servicetekniker i hela landet gör att vi kan hjälpa alla, från de med enstaka telfrar till de med stora processkranar.

Läs mer om Dematek Service

Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Speciella tekniska egenskaper för applikationer med extrema krav

 • Höga inkopplingsfrekvenser och -tider tack vare mekanisk kryplyft och bromsmotorer med rotorförskjutning; även vid höga omgivningstemperaturer
 • Speciellt försiktig positionering med mekanisk kryplyft
 • Tre storlekar för maxlaster upp till 100 ton
 • Krokväg upp till 104 meter
 • Diverse olika utföranden finns för lintrumman: med ett, två, fyra, sex eller åtta spår
 • Ändlägena övervakas säkert med precisionsgränsbrytare som drivs direkt av trumman
 • Välbeprövad kontaktorstyrning för tillförlitlig drift i tuffa miljöer
 • Platsbesparande planetväxel; monterad på skyddad plats i trumman
 • Hög säkerhet och lång livslängd genom effektfördelning i planetväxeln

Enkel integrering i valfria konstruktioner

 • Linutloppet kan väljas i godtycklig riktning
 • Vridstyv ram, öppen på alla sidor – kan skruvas fast på varje sida
 • Grundtelfer med utrymme för el, alternativt med eller utan elsystem
 • Linpartning, kan projekteras individuellt enligt de tekniska kraven
 • Lyfthastigheterna kan väljas fritt inom ett stort område
 • Mångsidiga optioner finns tillgängliga, t.ex. mekanisk sammankoppling av flera lyftmaskinerier
Användningsområden

Användningsområden

Lyftmaskinerier för speciella krav – linpartningen kan projekteras individuellt enligt de tekniska kraven.

Ladda ner

Offertförfrågan

Offertförfrågan Telfer