Överlastvakt (LKV)

Överlastvakt (LKV)

Överlastvakt är konstruerad för krafter upp till 16 ton

PIAB LKV överlastvakt är avsedd som överlastvakt/lastvakt/kraftstyrningsbrytare/kranvakt/lastbegränsare eller som brytare för slak lina i lyftutrustning. PIAB LKV är konstruerad för krafter upp till 16 ton för enkel lina och för max. 44 mm lindiameter.

Funktionen i PIAB LKV

PIAB LKV fästs i en stationär lina i lyftutrustning eller kran. Linan gör en liten böj mellan två hjul och kläms fast av käftarna. Linan tenderar att räta ut sig när den belastas. Kraften som uppstår överförs till dragstången. Vid ett förinställt värde triggar dragstången en mikrobrytare och en krets öppnas/slutes. Fjäderdelen i lastcellen är i spänning vilket begränsar dragstångens rörelser till de sista 25% av full last.

För bästa möjliga precision är PIAB LKV utrustad med härdade hjul med noga utformade linspår. För att garantera korrekt passning till lindiametern, är hjulen och den klämmande käftarna utformade med linspår med 4 mm intervall. Hjulen skall inte ses som hjul, utan snarare som rörliga stödpunkter, eftersom den perifera rörelsen på hjulen vid full last på linan endast rör sig om cirka 0,6 mm (inkl. linans elasticitet).

Säkerhet med PIAB LKV

PIAB LKV överlastvakt/lastvakt/kraftstyrningsbrytare/kranvakt/lastbegränsare monteras “parallellt med lyftutrustningen” och ingår därför inte direkt i linsystemet och påverkar därmed inte lyftutrustningen. Låsningen förhindrar att obehörigar påverkar inställningen av mikrobrytaren. Trots de förändringar som normalt sker i linans diameter, kan PIAB LKV behålla inställningen på brytaren även om man monterar en ny lina. Eftersom PIAB LKV är helkapslad (IP 67), är den skyddad mot damm, smuts, fukt, kyla och andra milöförhållanden. Den kraftupptagande enheten består av speciellt tillverkade koniska brickor som motstår utmattningsskador. Det går inte att överbelasta fjäderbrickorna.

Anslutningar för PIAB LKV

Mikrobrytaren har alternativa brytfunktioner. När PIAB LKV används som överlastskydd skall man alltid använda sig av den “normalt stängda funktionen”. Mikrobrytaren har självrensande, guldpläterade kontakter i silver, lämpliga för användning vid låga spänningar (mindre än 10 V och/eller 60 mA). Hysteresen för kontakten mellan stigande och sjunkande last är 5-8%. Skillnaden minskar vid lättare last och ökar med tyngre last. För att undvika att brytare och kontaktorer står och slår om lasten börjar att svaja kan man ansluta ett fördröjningsrelä som fördröjer lyftarbetet något.

Montering av PIAB LKV

PIAB LKV levereras normalt med fabriksinställd brytpunkt, vilket eliminerar tidskrävande och dyrbara igångsättningsåtgärder.

 1. Montera PIAB LKV direkt på den statiska linan nära förankringspunkten eller nära ett brythjul. Man behöver inte demontera linan för montering av PIAB LKV.
 2. Om man måste justera brytpunkten vid monteringen skall man använda den medlevererade nyckeln för detta ändamål. Använd en summer för att kontrollera inställningen.
 3. Anslut PIAB LKV elektirskt, d.v.s. till styrkretsen för lyftrörelsen eller till övre gränslägesbrytaren.
 4. Provbelasta kranen och gör om justeringen om så krävs.
 5. Säkra inställningen med låsklämman och det medlevererade hänglåset.

Fakta

 • PIAB LKV tillverkas för krafter upp till 16 ton och för 44 mm lindiameter.
 • Repeterbarhet:
  ±1,5% av max. kapacitet för LKV
 • Montering:
  Görs på några minuter direkt på befintlig lina med 2 bultar och 1 kabel, nära förankring eller brytskiva.
 • Skyddsklass:
  IP 67 enligt IEC 529.
 • Belastning:
  PIAB LKV finns för laster mellan 40 och 16 000 kg (90-35000 lbs.) i 8 olika laster och upp till 44 mm (1 3/4 inch) lindiameter.
 • Kan tillfälligt överbelastas med 100% utan att noggrannheten påverkas.
 • Behöver inte omjusteras när man byter lina.
 • Fler än 12.000 PIAB LKV överlastskydd i drift världen runt.
 • Underhållfri!
 • Meddela oss nominell last (Safe Working Load (SWL)) för lyfanordningen, antalet brytblock och lindiameter samt den brytpunkt som krävs vid beställning.
Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: