Gör en intresseanmälan

Kontrollant/tillsynsman lyftredskap

Kontrollant/tillsynsman lyftredskap

Kontrollant/tillsynsman lyftredskap

Det är viktigt att tillsynsman/kontrollanten har dokumenterade kunskaper om konstruktion, användning och skötsel av lyftredskapen. Lyftredskap är allt som förbinder kranens krok med lasten. När lyftredskap används för lyft av last är det viktigt att dessa är väl underhållna och kontrollerade för att uppnå en betryggande säkerhet vid användning.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap, 2 §

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:4

IKH 768 00 04

Kursen omfattar

 • AML och AFS
 • Lyftredskapens konstruktion
 • Praktiska övningar
 • Teoretiska och praktiska prov
 • Standarder
 • Kassationsnormer
 • Registrering

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som är en erfaren operatör. Kursen förutsätter att du har genomgått en kranförarutbildning under de senaste fem åren.

Examination

Efter godkända prov utfärdas kursintyg och kursbevis.

Kurslängd

16 timmar.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se