Genomtänk teknik för alla ändamål

Lastupptagningsdon

Nordgreifs standardsortiment kan erbjuda säkra och väl genomtänkta tekniska lösningar för hantering av laster som behöver lyftas. Oavsett om det gäller att lyfta små, lätta laster eller mycket stora, tunga laster så blir det dagliga arbetet enkelt, snabbt och säkert med hjälp av lyfthjälpmedel från Nordgreif.

Alla standardlyftdon från Nordgreif har optimerats för sitt ändamål och har under många års praktisk användning visat sig vara väl lämpade för sina uppgifter.

Nordgreif kan se tillbaka på tjugo års erfarenhet inom området lyftanordningar.

Nordgreif – enkelt, snabbt och säkert!