Lastcellsaxel

Lastcellsaxel

Den ideala lösningen

PIAB SLC är den idealiska lösningen när man behöver överlastskydd och/eller lastindikering i ett lyftverktyg, bandtransportör eller liknande. PIAB SLC lastcellsaxel ersätter en befintlig axel i brytskiva eller annan del av lyftutrusningen. För bästa resultat skall PIAB SLC lastcellsaxel monteras så nära kraften/lasten som möjligt. Både PIAB SLC lastcellsaxel och PIAB LCA förstärkare har konstruerats för att motstå de svåraste miljöförhållanden under lång tid.

Funktionen i PIAB SLC lastcellsaxel

SLC lastcellsaxel från PIAB är konstruerad som en axel. I axeln finns det ett antal trådtöjningsgivare som detekterar den deformering som uppstår vid belastning av lyftverktyget. Skjuvkrafter uppstår i de delar som befinner sig mellan stöd och last. Skjuvkrafterna motsvarar den last som ligger på PIAB SLC lastcellsaxel. Eftersom töjningsgivarna sitter i mitten av lastcellsaxeln påverkas de inte av böjnings- eller torsionskrafter.

Töjningsgivarna matas med 10 VDC från PIAB LCA förstärkare. Töjningsgivarna skickar en signal till förstärkaren (mV/V). Den konverteras i PIAB LCA till en signal på 4-20 mA, vilket gör den synnerligen störningssäker. Transduktorförstärkaren skall monteras så nära PIAB SLC lastcellsaxel som möjligt. PIAB SLC lastcellsaxlar kan konstrueras för mycket små till mycket stora storlekar samt för olika belastning.

Facts

 • Tillverkas enligt kundkrav.
 • Storlek:
  Kan tillverkas i diametrar från 20 mm och uppåt.
 • Noggrannhet vid överlast:
  Kan tillfälligt överbelastas med 100% utan att noggrannheten påverkas.
 • Temperaturomfång:
  -20 °C till +70 °C.
 • Skyddsklass:
  IP 67 enligt IEC 529.
Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

  Förfrågan gäller följande produkter: