NoSwing

NoSwing

Utvecklad för att eliminera svängningar

NoSwing har utvecklats för att eliminera svängningar när man använder en traverskran. Dessutom kan NoSwing förhindra att en traverskran används på fel sätt (exempelvis att man drar en last istället för att man lyfter den). NoSwing fungerar även i stark vind. NoSwing är lätt att använda.
Efter hand som sensorn får impulser, skickar styrenheten automatiskt signaler till frekvensomvandlaren utan att kranföraren behöver ingripa. NoSwing är pålitlig och otroligt hållbar. NoSwing har mycket små monterings-, service- och underhållskostnader. Dessutom minskar NoSwing slitaget på linan.
NoSwing är utan tvekan den bästa produkten för att använda en traverskran utan att orsaka svängningar, även vid lyft och sänkning. Dessutom så är processen helt automatisk, vilket ger ökad effektivitet och kortare hanteringstider.

Ökad säkerhet

En traverskran med NoSwing fungerar så att svängningar eller felanvändning av den inte längre kan äga rum. Det innebär att de riskfaktorer som normalt finns med lyftarbeten är påtagligt minskade. Med NoSwing, förhindras många arbetsplatsolyckor.
Gigasense är distributör i hela världen för NoSwing® antisvängningsprodukter för lyftutrustning sedan 2017. Vårt stora distributionsnätverk, med 44 utvalda partners i 35 länder på sex kontinenter, hanterar lokala förfrågningar för produkten.
Service och teknisk produktsupport hanteras av NoSwing Oy i Finland. Responstiderna är därför något längre än våra sedvanliga 24 timmar. Du är välkommen med dina frågor rörande support till Gigasense i Sverige, support@gigasense.se, och vi ser till att en ingenjör från NoSwing Oy kontaktar dig.
Offertbegäran och frågor rörande leveranstider skickas lämpligen till info@gigasense.se.
NoSwing är en automatisk styrenhet för frekvensomvandlaren på en traverskran. Sensorn övervakar kontinuerligt kranens lyftlinor för att se till att de alltid är helt vertikala.
NoSwing är utan tvekan den bästa produkten för att använda en traverskran utan att orsaka svängningar, även vid lyft och sänkning. Dessutom sker processen helt automatiskt, vilket ger ökad effektivitet och kortare hanteringstider.

Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Vilken produkt gäller din förfrågan?

    Förfrågan gäller följande produkter: