Gör en intresseanmälan

Truckutbildning

Truckutbildning

Vår truckutbildning ger dig truckkort

Alla som kör truck måste enligt lag ha utbildning. Även om det bara handlar om någon gång då och då. Men en truckförarutbildning är inte bara en skyldighet, utan även en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Dessutom bidrar utbildade truckförare, som är säkra och trygga i sina roller, till att öka effektiviteten och produktiviteten i din materialhantering.

Dematek erbjuder både grund- och repetitionsutbildning. Våra grundutbildningar innehåller både teori och praktik. I repetitionsutbildning ingår i normalfallet teori. Den teoretiska utbildningen erbjuds i klassrum för alla typer av truckar. För A och B-truckar, erbjuder vi även teoriutbildning via webben.

Truck - klass A, B, C, D

Demateks truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, B, C och D. Genomförd och godkänd utbildning ger föraren ett utbildningsbevis.

Vad säger lagen?

Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar. För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen, 3 kap, 3 §
AFS 2006:5 Användning av truckar

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett truckkort.

Klass A

A-utbildning omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare (med eller utan åkplatta), låglyftande åktruck
(stående eller sittande), låglyftare (med eller utan åkplatta)

Klass B

B-utbildningen omfattar motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar. Kursen inkluderar A-utbildningen samt dessutom godshantering på högre höjder, lastning/lossning av fordon från marknivå, fristapling/djupstapling, tiltning samt i tillämpliga fall användning av tillsatsaggregat.

Klass C

C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Klass D

D-utbildningen omfattar dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Repetitionsutbildning för truckförare

Repetitionsutbildning för truckförare

För en trygg och säker arbetsmiljö och en produktiv materialhantering är det viktigt att truckförarkunskaperna hålls levande. Det är därför bra att vana truckförare emellanåt går en repetitionsutbildning. TLP 10 förordar en repetitionsutbildning med 3-5 års mellanrum. Repetitionsutbildning motarbetar inövade dåliga beteenden och ger truckförarna insikt i nya regler, förordningar och lagar samt hanteringssätt som tillkommit sedan deras senaste utbildningstillfälle.

Vad innehåller repetitionsutbildningen?

Utbildningen utgår från fyra grundkapitel:

  1. Truckens arbetssätt
  2. Skötsel och daglig tillsyn
  3. Gods- och materialhantering
  4. 
Trafik- och säkerhetsregler

Om ni har specifika problem, exempelvis frekventa skador på truckar, gods, personal eller ställage, utformar vi en repetitionsutbildning för just era behov. Repetitionsutbildningen kan genomföras antingen som lärarledd klassrumsutbildning eller som webbutbildning. Klassrumsutbildningen tar normalt 4-8 timmar, beroende på innehåll och omfattning. Webbutbildningen genomförs på cirka 3-5 timmar.

Webbutbildning E-truck

E-truck

E-truck är en webbaserad utbildning och ett perfekt komplement till våra lärarledda truckförarutbildningar.

Fördelarna är många

Kombinationen av spel och frågor ger både upplevelse och lärande. Varje elev kan arbeta i sin egen takt och samtidigt hålla kontakt med läraren med E-trucks mail-funktion. Effekten blir en stimulerande utbildning. Utbildningen kan dessutom genomföras i egen takt och går att pausa och återupptas när som helst.

Företaget vinner tid och resurser

Flexibiliteten i E-truck ger stora möjligheter. En klass kan utbildas oberoende av om eleverna har olika arbetstider, olika geografisk placering eller olika arbetsintensiva perioder. Det är ingen slump att webbaserad utbildning används allt mer i flera olika branscher.

Observera att tidsåtgången varierar beroende på elevens förkunskaper.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

    Kontakta mig angående följande kurs/kurser:    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se