Portalkranar – upp till 50 ton

Portalkranar – upp till 50 ton

Portalkranar är en oberoende enhet

I vissa miljöer och byggnader går det inte att använda en klassisk upphöjd kranbana för traversen. Då är en portalkran ett utmärkt alternativ eftersom den kan röra sig på en markbunden räl. Portalkranar fungerar bra i många sammanhang, men används primärt utomhus på lager- och lastningsområden.

Vad är en portalkran?

En portalkran är en travers med banan på golvet/marken istället för pelare, dvs den saknar en traditionell kranbana. Portalkranar är oberoende enheter som är utmärkta att använda om du inte har möjlighet att använda en traditionell upphöjd traversbana, exempelvis utomhus eller i byggnader där det av olika anledningar inte är möjligt med fasta pelare i lokalen. Portalkranar består av en kranbalk med lyftanordning för lasten och kranbalken vilar på stödben.

Kostnadseffektiva portalkranar som enkelt integreras i din anläggning

Demags portalkranar kan ofta integreras utan någon större konstruktionsinsats i befintliga produktionsanläggningar och intern logistik. Den väsentliga skillnaden mot halvportalkranar är det integrerade pendelstödet, denna skillnad jämnar ut rörelserna. Kranbalken, i vilken lasten hänger, är en del av ramkonstruktionen och avslutas i bägge ändarna med stödben. På så sätt bildar helheten en åkbar brygga. Kranarna rör sig utmed markbunden räl, vilket innebär att du inte behöver någon konstruktion med kranbanor.

Enbalks halvportalkranar: upp till 12,5 t maxlast, spårvidd upp till 30 m
Tvåbalks halvportalkranar: upp till 50 t maxlast, spårvidd upp till 35 m

Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Produktfördelar

  • Används som oberoende enhet – utan extra kranbanor
  • Tvåbalks portalkranar med tralla som kan beträdas, serviceplattform och -stegar
  • Kostnadseffektiv lösning, idealisk utökning av den interna logistiken
  • Alternativt med kabelbundet manöverdon eller radiostyrning
  • Kan även utrustas med 2 lyftmaskinerier eller 2 trallor
  • Strömtillförseln sker via en kabeltrumma, monterad på ena stödbenet
  • Utomhuspaket med vindsäkringssystem för övervakning av driften utomhus
  • Rälstång för låsning av kranen för att undvika skador vid mycket hårt väder
Användningsområden

Användningsområden

Tvåbalks portalkran med en 10 ton lintelfer för in- och utlastning av plåtmaterial på ett utomhuslager.

Tekniska data

Tekniska data

Ladda ner tekniska data över portalkranar

Offertförfrågan

Offertförfrågan travers