Anmäl dig till kursen

Lyftutbildning (blended learning)

Lyftutbildning (blended learning)

Lyftutbildning som ger traverskort 

Lyftutrustning och trygga lyft är Demateks kärnkompetens och eftersom vi lägger stor vikt vid säkerhet så innehåller vår grundutbildning alltid både teori och praktik. Den teoretiska delen är webbaserad och framtagen med fokus på pedagogik och att användarvänlighet och innehåller bl.a. filmer, interaktiva moduler, kunskapstest och möjlighet att ställa frågor till våra instruktörer. Den praktiska delen genomförs i eller nära er verksamhet tillsammans med våra specialiserade instruktörer. Demateks lyftutbildning fokuserar på flexibilitet, användarvänlighet och säkerhet och leder till ett traverskort.

Se mer om vårt pedagogiska koncept i filmen nedan.

Dematek är marknadsledande på lyftutbildningar

Säkerhet i fokus

Tyvärr sker fortfarande ett stort antal lyftrelaterade tillbud och olyckor. Oftast beror det på bristfällig riskbedömning, felvalda och felanvända lyftredskap eller otillräcklig kommunikation mellan lastkopplare, signalman och kranförare. Det är därför av yttersta vikt att säkerställa att alla medarbetare har rätt kompetens och rätt att använda kranar – och ansvaret för detta ligger ytterst hos arbetsgivaren. För att säkerställa att deltagaren efter lyftutbildningen kan framföra lyftutrustningen på ett säkert sätt innehåller vår grundutbildning alltid praktik med våra professionella instruktörer.

Målgrupp

  • Utbildningen riktar sig till alla som ska arbeta med lyftanordningar, som exempelvis lättlastsystem, större traverser eller svängkranar.
  • Utbildningen ger traverskort och lämpar sig för både nybörjare och de som redan arbetar med traverser men ännu inte genomgått en utbildning.

För medarbetare som tidigare genomfört en grundutbildning som skulle behöva repeteras rekommenderar vi vår helt webbaserade repetitionsutbildning, läs mer här .

Kombination av pedagogisk teoretisk webbutbildning och praktisk utbildning

Vår utbildning är s.k. blended learning där deltagaren först genomför en webbaserad teoridel i eget tempo och därefter genomförs en praktisk med våra professionella instruktörer. Vår webbaserade pedagogiska utbildning är framtagen tillsammans med experter på digital pedagogik med stort fokus på användarvänlighet. Den praktiska delen genomförs tillsammans med våra instruktörer, antingen som företagsanpassad utbildning för just er verksamhet eller under en öppen utbildning tillsammans med deltagare från andra företag som vi genomför löpande på ett flertal platser i landet.

Pris

För en deltagare webbutbildning samt praktik vid planerade kurstillfällen: 4000 kr (ex. moms).

För företagsanpassade lösningar, kontakta oss för offert.

 

 

Teori på webben + praktik

Webbaserad teori för hög användarvänlighet och flexibilitet. Intruktörsledd praktik för att säkerställa högt fokus på säkerhet.

Film + interaktivitet + text

Utbildningen är framtagen av våra experter på digital pedagogik och kombinerar film, text och interaktiva moduler.

Modern lärplattform

Lätt att komma igång, att navigera i utbildningen samt att pausa och fortsätta vid senare tillfälle.

Support från instruktörer

Lätt att ställa frågor till instruktörer på praktiktillfället och om det behövs även under webbutbildningen.

Quiz + kunskapsprov

Korta quizar efter varje kapitel för att repetera innehållet samt ett sammanfattande kunskapsprov i slutet av utbildningen där deltagarens nyvunna kompetens säkerställs

Instruktörsledd praktik

Vår grundutbildning avslutas alltid med instruktörsledd praktik – utan den anser inte vi att deltagaren är förberedd att arbeta med travers på ett säkert sätt

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis kommer både i digital version och som traditionellt plastkort.

Dator, mobil eller surfplatta

Genomför den teoretiska delen i det tempo som passar dig på dator, mobil eller surfplatta

Intresseanmälan

Anmäl dig till kursen

    Kontakta mig angående följande kurs/kurser:







    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se