Processkranar för flygplansindustrin

Processkranar för flygplansindustrin

Hög precision och säker hantering av känsliga delar

I monteringslinjerna inom luftfartsindustrin lyfts, vrids och positioneras stora flygplansdelar regelbundet. En hantering processkranar och lyftanordningar måste klara av. Dessutom krävs exakt anpassning till de individuella kraven.

Dematek har lösningen på dessa krav

 • Hängtraverser, upphängda i flera punkter, för att överbrygga stora spännvidder
 • Traverser med förreglingar för överföring av trallor mellan olika arbetsområden
 • Traverser med vridtrallor för optimalt utnyttjande av hallytorna
 • Teleskopplattformar för underhåll, översyn och lackering av flygplan
 • Verkstadstraverser för turbinunderhåll
Gör en offertförfrågan
Produktfördelar

Kundspecifika lösningar med stor flexibilitet

 • Bästa möjliga flexibilitet vid hantering av tunga och skrymmande delar och vid säker transport vid monteringslinjerna
 • Individuella lösningar vid transport av hela flygplanskroppar, kroppssegment, stjärtpartier eller vingar
 • Processoptimerad konstruktion av traversanläggningarAnpassning till utrymme och arkitektur – för kostnadsbesparingar från allra första början

Hög säkerhet och precision

 • Övervakning av synkroniserad förflyttning av lyftmaskinerier, travers- och trallåkning
 • Yttäckande, golvfria transport- och hanteringssystem genom sammankoppling av de separata traversanläggningarna – för säker förflyttning och exakt positionering av känsliga detaljer
 • Exakt synkroniserad drift av flera lyftmaskinerier
 • Våra skräddarsydda lösningar finns inom ett brett applikationsområde:

Flygplanstillverkning och underhåll av flygplan

 • Ekonomiska lösningar med hängtraverser, upphängda i flera punkter, med total spännvidd på mer än 90 meter
 • Låg belastning av takkonstruktionen tack vare optimerad egenvikt
 • Gynnsamt krokmått tack vare låg bygghöjd
 • Maximalt utnyttjande av hallytan tack vare golvfri materialhantering och anpassning av traversbalkens överhäng till byggnadskonstruktionen
 • Ökad säkerhet och snabbare transportcykler tack vare halvautomatiska förlopp
 • Sammankoppling av olika arbetsområden tack vare traversanläggningar med förreglingar


Teleskopplattform för underhåll, översyn och lackering

 • Kortare tid på marken för flygplanen tack vare golvfri materialhantering
 • Flygplanens alla delar går att komma åt
 • Plattformen kan föras över till andra hallområden tack vare förreglingen i traversanläggningarna
 • Komplett medieförsörjning till arbetsplattformen
 • Säkerhetssystem finns installerade för att förhindra kollisioner
Användningsområden

Användningsområden

Maximal precision med fyra synkroniserade lyftmaskinerier i monteringshallen för Airbus A380.

Ladda ner

Offertförfrågan

Offertförfrågan processkranar